Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že je v Česku stále na 150 tisíc kotlů v první a druhé emisní třídě, jejichž provoz bude od září zakázán. Navzdory tomu, že zákaz byl zaveden již v roce 2012, mnoho lidí dosud nevyměnilo své kotle za novější modely.

To znamená, že na poslední chvíli bude nutné provést velké množství výměn, což může být logisticky náročné a z hlediska nákladů zatěžující. Pro ty, kteří ještě nevyměnili svůj starý kotel za nový, existují důvody, proč by měli jednat co nejdříve.

Jak vybrat kvalitní palivo do kotle:

Zdroj: Youtube

Jak poznat, zda váš kotel potřebuje výměnu?

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda váš kotel potřebuje výměnu, je podívat se na jeho výrobní štítek. Kotle vyrobené před rokem 2003 spadají do první nebo druhé emisní třídy. Pokud váš kotel patří do této kategorie, je výměna nezbytná. Od roku 2003 jsou na výrobcích povinně uváděny emisní třídy, které najdete na štítku na zadní straně kotle.

Alternativně můžete nahlédnout do protokolu o kontrole kotle, který by měl mít každý provozovatel kotle na tuhá paliva. Tento protokol obsahuje informace o emisní třídě kotle a zda splňuje aktuální požadavky na provoz.

Jak získat dotace na výměnu kotle?

Pro výměnu kotle můžete využít dva hlavní dotační programy: Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Kotlíkové dotace poskytují až 95 % nákladů na výměnu starého kotle, ale jsou dostupné pouze pro nízkopříjmové domácnosti, jako jsou starobní důchodci, invalidní důchodci a domácnosti s nárokem na příspěvek na bydlení.

Program Nová zelená úsporám nabízí dotace až do výše 50 % uznatelných nákladů a je dostupný pro všechny domácnosti. Podrobnosti o obou programech a možnostech podání žádostí naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva životního prostředí.

Pro výměnu kotle můžete získat dotace i v případě, že výměnu nestihnete do září, pokud prokážete, že máte výměnu již sjednanou a čekáte na realizaci.

Související články