Instalace a rozvody osvětlení spadají mezi technická zařízení domu stejně jako rozvody vody, kanalizace, plynu, vytápění, klimatizace, chlazení a kompletní elektrotechnické rozvody čítající elektro, telefonní linku, TV a PC rozvody, datové sítě či regulace.

Zdroj: VLM

Vzhledem k rozsahu a komplexnosti není divu, že jsou rozvody považovány za nejcitlivější a nejzranitelnější místo stavby, a proto se musí detailně a v souladu s předpisy a vyhláškami propracovat už ve fázi projektu tak, aby objekt splňoval konstrukční, provozní, hygienická a bezpečnostní kritéria.

Plánování elektrických rozvodů

Pro přípravu elektroinstalace domu jsou zapotřebí stovky metrů elektrických kabelů, přesně dimenzované jističe, proudové chrániče, pojistky apod. Při realizaci nebo úpravách je nezbytné pamatovat na dodržování platných právních předpisů a technických norem ČSN.

Vnitřní elektrické rozvody musí být přesně vymezeny a rozděleny minimálně na světelné, zásuvkové a pro napevno připojené spotřebiče. Doporučené hodnoty jističů se odvíjejí od domovního připojení a rozvaděče. Důležitou součástí elektroinstalace jsou prvky ochrany proti zkratům a účinkům přetížení.

Vedení se dimenzuje pouze na určitý proud, který zpravidla vychází z požadavků připojených elektrozařízení. Nejčastěji se v rodinných domech lze setkat s obvody s domovními zásuvkami jednofázovými 16 A, 230 V, někdy i třífázovými 156 A, 400 V a světelné obvody bývají dimenzované na proud nejvýše 10 A při napětí 230 V.

Anatomie kabelu

Kabely jsou jedno- či vícečetné svazky žil opatřené pláštěm z izolačních materiálů, jež slouží pro přenos informací nebo energie. Izolační plášť zpravidla sestává z umělé hmoty. Ta obklopuje jednotlivé žíly i celý kabel jako svazek.

Elektrické vodiče bývají zhotoveny z mědi. Někdy se k tomuto účelu používá také hliník nebo různé kovové slitiny. Pro elektromagnetické odstínění nebo další mechanickou ochranu mohou kabely obsahovat ještě další vrstvy z různých materiálů.

Elektrorozvody se skládají z jednotlivých vodičů, které mají různá barevná označení podle funkce a místa připojení. Nicméně zvláště ve starých budovách se nelze vždy spolehnout na to, že barevná označení odpovídají skutečnosti.

Fáze, nulák, zem

V elektrorozvodech se rozlišují vnější neboli fázové vodiče, dále neutrální vodiče, tedy fáze nazývané také nulové, a nakonec ochranné čili zemní vodiče.

Fázové vodiče jsou opatřeny hnědým nebo černým pláštěm s označením L a zpravidla přivádějí proud ze sítě k vypínači nebo do zásuvky. Neutrální vodiče odvádějí proud od spotřebiče zpět do sítě. Mají modrý plášť a označení N.

Ochranné vodiče se zelenožlutým opláštěním odvádějí životu nebezpečné napětí do země. U spotřebičů se značkou pro uzemnění je ochranný vodič připojen právě k označenému místu. Zásuvky se zemním vodičem se nazývají zásuvky s ochranným kontaktem a mají označení PE.

Rozlišení kabelů

Pro každý účel existuje správný kabel, při výběru se tedy musí zohlednit bližší okolnosti. Třeba vedení pro osvětlení v domech, bytech a na zahradách se odvíjí mimo jiné od toho, zda bude kabel položen uvnitř domu, nebo venku.

Jiné vedení, jako například telefonní, přenáší informace. Zvukové signály se ze zesilovače z hi-fi soustavy dostávají do reproduktorů zase pomocí reproduktorového vedení.

Jednotlivá vedení se nesmějí používat pro jiné účely, než pro která byla určena. Proto musí výběr vhodných kabelů s odpovídající izolací a dobře zvoleným průřezem i připojení provést elektrikář.

Druh a kvalita kabelů se určují podle normovaného označení. V něm je zakódován materiál kabelu a druh, počet vodičů i způsob a materiál izolace. Kabely pro pevné instalace – plochý kabel CYKYLo a kruhový kabel CYKY se používají například pro podomítkové, drážkové a lištové instalace zásuvkových a světelných rozvodů v domech. Televizní signál se zprovozní pomocí koaxiálního kabelu a k internetu budovu připojí datový kabel.

Pravidla vedení

Připravit podmínky pro vedení a instalaci kabelů je příkladem činnosti, kterou lze při dodržení přesně stanovených technických postupů provést vlastními silami. Trubky pro vedení kabelů musí jít co nejkratší trasou ve vymezených zónách.

Horní a dolní vodorovná zóna pro elektro vedení se pohybuje v rozmezí od 15 do 45 cm od hotového stropu nebo podlahy, svislé instalační zóny jsou v rozmezí od 10 do 30 cm od okna, dveří a rohu místnosti hrubé stavby – kolem oken a dvoukřídlých dveří po obou stranách. U jednokřídlých dveří se na straně kliky umisťují zásuvky, vypínače atd. Instalační práce by měl vždy provádět odborník, povinností je revize s písemnou zprávou.

Vypínače a zásuvky

Osazení zdi vypínači a zásuvkami je individuální záležitost každého interiéru. Za uživatelsky komfortní se považuje usazení vypínače ve výšce 120 centimetrů (měřeno od podlahy ke středu vypínače) v těsné blízkosti dveří. Zásuvky se standardně osazují do výšky 20 až 30 centimetrů od podlahy. Pokud je ale potřeba dát zásuvky nad pracovní plochu kuchyňské linky nebo desky stolu, většinou se z estetického hlediska osazují do stejné úrovně jako vypínače.

Trochu jiná pravidla platí v blízkosti vodních zdrojů, kde se musí dávat pozor na dostatečnou vzdálenost přístrojů elektroinstalace, která je daná technickou normou. Například polohu zásuvek v blízkosti umyvadla či dřezu určuje tzv. umývací prostor, tedy pomyslný pruh stěny stoupající v šířce umyvadla od podlahy až do výše 250 centimetrů. Zásuvky tak mohou být umístěny u hranice tohoto prostoru, ale pouze v minimální výšce 120 centimetrů od podlahy. Pokud by se měly instalovat níže, je třeba dodržet dvaceticentimetrovou vzdálenost od zmíněné hranice.

Činnost určuje intenzitu

Svítidlo by se v první řadě mělo vybírat podle převažující aktivity, během níž se bude používat. Orientovat se lze podle světelného toku uváděného v lumenech. Zatímco pro dekorační světla stačí svítivost od 130 do 240 lumenů, pro stolní lampu je vhodnější 250 lumenů.

Hlavní světlo v ložnici nebo obýváku by mělo mít svítivost 800 a více lumenů. Lumeny zároveň ukazují, jak velký prostor dokáže světlo osvítit. Základní osvětlení se spokojí se 100 lumeny na m², pro pracovnu, koupelnu nebo kuchyň je ideální 300 lumenů na m². Stropní svítidla by pak měla disponovat intenzitou alespoň 3 000 lumenů. 

Jak světlo hřeje

Teplota světla se udává v kelvinech (K). Rozhoduje o navození správné atmosféry v místnosti a má vliv i na fungování lidského těla. Zatímco teplé bílé světlo v rozmezí 2 700–3 500 K vzbuzuje pocit klidu a vybízí k odpočinku, pro soustředění při práci je potřeba studené světlo na úrovni 5 800–7 000 K. Udržuje bdělost a podporuje lepší soustředění. Pokud se v místnosti provádí více aktivit, dá se zvolit neutrální varianta okolo 4 000–5 000 K.

Studené bílé světlo se hodí do místností, jako jsou kanceláře, domácí pracovny, studijní kouty, garáže nebo dílny. Dekorativní světla a stolní lampy v ložnici s teplým bílým světlem připraví tělo ke spánku. Do kuchyně jsou ideální přirozená bílá a výkonná světla, protože zvyšují bezpečnost práce. Na konzumaci jídla už postačí méně intenzivní světlo. Obývací pokoj je multifunkční místnost, proto je pro něj vhodné flexibilní osvětlení, ale obecně zde lépe funguje teplejší barva.

Smart Home

Pro ty, kteří chtějí mít osvětlení v bytě a domě plně pod kontrolou, jsou ideální svítidla s technologií Smart Home. Stačí je prostřednictvím hubu a wifi zapojit do chytré domácnosti a užívat si výhod, jako je zapínání a vypínání na dálku, ovládání hlasem a určování jasu nebo barvy světla. Preferované osvětlení si lze jednoduše přizpůsobit podle právě prováděné činnosti nebo momentální nálady. Skvěle poslouží i těm, kdo si nejsou typem osvětlení jistí.

Dálkové ovládání světel umožní například naprogramovat zapnutí v době, kdy nikdo není doma. Také lze zapnout jen světla ve vstupní hale krátce před návratem domů. Ovládat světla se dá přes mobilní aplikaci nebo pomocí hlasového asistenta (Alexa, Google, Apple). Používání moderních hlasových příkazů se týká zapínání, vypínání i nastavování barvy a jasu světel.

Inteligentní žárovky

Smart žárovky nepotřebují žádné speciální příslušenství. Prostřednictvím aplikace lze rychle a snadno měnit jas, barvu i teplotu světla, a vytvořit tak požadovanou atmosféru. Výhodou je rovněž možnost vytvoření časových plánů a scénářů.

Pokud domácnost používá určitý typ světla často a ve stejnou dobu, je jednodušší automatizovat to nastavením rozvrhu v aplikaci inteligentní žárovky – ráno se tak třeba mohou automaticky rozsvítit tlumená světla. Funkci zapínání a vypínání světla lze synchronizovat také s východem a západem slunce.

Lux, lumen a kelvin

Dříve se žárovky kupovaly na základě jediného údaje, a to podle wattů – tedy spotřeby energie. S příchodem moderních luminiscenčních diod (LED) se spotřeba radikálně zredukovala, ale žárovky nesou mnoho nových označení a zkratek, které mohou být matoucí.

  • Kelvin (K) je jednotkou teploty světla. Udává, do jaké míry je světlo zbarvené do modra nebo červena: čím vyšší číslo, tím chladnější, tedy modré světlo. Rozlišuje se teplé, přirozené a studené světlo. Teplé světlo má 1 700–3 500 K, přirozené 3 500–5 000 K a studené 5 000–7 000 K.
  • Lumen (lm) je jednotkou světelného toku. Udává, kolik světla žárovka vyzařuje: čím vyšší počet, tím více světla.
  • Lux (lx) je jednotkou intenzity osvětlení. Vyjadřuje, kolik lumenů dopadá na 1 metr čtvereční, 1 lx = 1 lm/m².

Barevné rozlišení kabelů

  • fáze (fázový vodič) – hnědý nebo černý plášť a označení L
  • nulák (neutrální vodič) – modrý plášť a označení N
  • zem (zemní vodič) – zelenožlutý plášť

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 4/2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články