Loni v květnu podepsal prezident České republiky novelu stavebního zákona, která byla jednomyslně schválena poslaneckou sněmovnou a senátem. Tento legislativní krok si klade za cíl zajistit stabilitu a zrychlení stavebních procesů a současně zvýšit kvalitu výstavby.

Stavební zákon by se měl stát základním kamenem právního rámce důležité oblasti veřejného i soukromého života a podle zákonodárců by měl poskytovat dlouhodobou jistotu pro projektanty, stavebníky a stavební úřady. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2024 pro tzv. vyhrazené stavby, které jsou součástí infrastruktury (například dálnice a přehrady). Jeho druhá část týkající se ostatních staveb včetně rodinných domů vstoupí v platnost 1. července 2024.

Digitalizace stavebního řízení

Velkou změnou oproti minulosti je digitalizace, díky níž bude možné stavební řízení značně zjednodušit. Stavebník bude moci místo desítek žádostí podat pouze jeden návrh, který ho intuitivně provede celým procesem. Stavební úřady získají přístup k IT systému, kde se budou centralizovat všechny úkony spojené s přípravnou fází, územním rozhodováním a stavebním řízením. Tento systém umožní státu lepší kontrolu nad procesy, poskytne přehled o průměrné délce stavebního řízení a o počtu odvolání.

Stavebníci, projektanti i ostatní účastníci procesu budou mít okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se řízení nachází. Elektronický správní spis bude obsahovat kompletní dokumentaci stavby, kterou bude možné spravovat ve standardizovaných formátech jako PDF, DWG a BIM. Systém efektivně propojí data o územním plánování a infrastruktuře s informacemi o stavbách a řízeních.

Zrychlení a zjednodušení řízení

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování celý proces zrychlí. To platí i pro žadatele, kteří budou chtít přijít na úřad osobně. Navíc se propojí různé správní úřady, protože mezi sebou začnou sdílet jeden elektronický správní spis. Pro práci s portálem nebude potřeba žádný speciální software. Stačí mít podporovaný webový prohlížeč a elektronickou identifikaci (např. NIA ID, eObčanku, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu a kvalifikovaný elektronický podpis).

Žádný ping-pong mezi úřady

Stavebník nebude muset kvůli zajištění stavebního povolení chodit na žádný úřad. Všechny podklady získá prostřednictvím Portálu stavebníka, například informace o územním plánu své obce nebo o inženýrských sítích. Stavebník se také prostřednictvím portálu bude moci obrátit na svůj stavební úřad nebo dotčené orgány.

Zároveň bude mít neustálý přehled o tom, v jakém stavu se jeho řízení zrovna nachází bez ohledu na to, zda byla žádost podaná v listinné, nebo digitální podobě. Digitalizace a odlehčení administrativy navíc uvolní ruce úředníkům k tomu, aby se více věnovali lidem na individuální úrovni. Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.

Chcete vědět o novém stavebním zákonu ještě víc?

 • Nejdůležitější změny zákona
 • Rozhodování v místě stavby
 • Působnost stavebního úřadu
 • Pomoc v boji s energetickou krizí
 • Licence podle energetického zákona
 • Rozsah požadavků na výstavbu
 • Role obcí v územním plánování
 • Prostupnost území pro člověka i volně žijící zvěř
 • Jednodušší změny územních plánů
 • Prováděcí právní předpisy a jejich účinnost
 • Názory odborníků

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v březnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 15. února 2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články