Ačkoli energetická krize – zdá se – skončila a ceny energií se ustálily, mnoho lidí uvažuje nad modernizací topení. A nejedna domácnost dokonce modernizovat topení musí, protože od letošního září nebude možné legálně provozovat staré kotle na uhlí.

Vzhledem k legislativnímu důrazu na nízké emise a šetrnost k životnímu prostředí je nejvíce perspektivním zdrojem tepla pro domácnosti i firmy tepelné čerpadlo. Pro svůj provoz sice potřebuje elektřinu, ta ale může pocházet z obnovitelných zdrojů – ať už ve formě takzvané zelené elektřiny od dodavatele, nebo z místní či komunitní solární elektrárny.

Dotace a návratnost

Ve srovnání s jinými zdroji tepla, jako je třeba kondenzační plynový kotel, patří tepelné čerpadlo k dražším zařízením. Na jeho pořízení lze ale využít dotace, které jeho ekonomickou návratnost výrazně zkrátí.

„Dotace dokáže výrazně snížit ekonomickou návratnost investice do nového zdroje tepla. Například náklady na pořízení běžného tepelného čerpadla typu vzduch-voda se při využití dotační podpory mohou běžné domácnosti vrátit za pět až sedm let,“ popisuje Oto Hanus, technický ředitel společnosti Acond. Dotačních možností je více, každá z nich má ale své specifické podmínky a určitá omezení.  

Tepelné čerpadlo vs. plynový kotel v roce 2024

Zdroj: Youtube

Nová zelená úsporám

Jedním z nejúspěšnějších dotačních programů je Nová zelená úsporám, kde mohou o státní podporu žádat nejen majitelé rodinných a bytových domů, ale třeba i firmy. „Dotace na tepelné čerpadlo se v rámci Nové zelené úsporám poskytují na výměnu starého zdroje tepla. Tím může být třeba kotel na uhlí, kotel na topný olej, krbová kamna nebo jiné pevně instalované topidlo,“ vysvětluje Oto Hanus.

A dodává, že v nově postavených domech dokončených v posledních třech letech lze s dotací vyměnit pouze elektrokotel, který musí být navíc uvedený v Průkazu energetické náročnosti budovy.

Nastavení dotace

Příspěvek od státu s financováním nového zdroje tepla výrazně pomůže. Například u nejprodávanějších tepelných čerpadel typu vzduch-voda se dotace pohybuje ve výši 80-125 000 Kč.

„Objem financí, které lze formou dotace na tepelné čerpadlo získat, závisí nejen na jeho technologii, ale také na dalších faktorech. Rozhodující je, zda kromě vytápění také ohřívá vodu, nebo je připojeno k domácí fotovoltaické elektrárně,“ uvádí Oto Hanus. Dotace Nová zelená úsporám jsou omezené na maximálně 50 % způsobilých výdajů, do nichž lze ale zahrnout i náklady na instalaci a také náklady na přípravu projektu a žádosti.

Dotace na tepelná čerpadla z programu Nová zelená úsporám
Druh tepelného čerpadla        Maximální výše dotace
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody100 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění60 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody80 000 Kč
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění120 000 Kč
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k fotovoltaice125 000 Kč

Oprav dům po babičce a dostaneš dotaci

Na rekonstrukce starších rodinných domů jsou určené dotace s názvem Oprav dům po babičce. Tyto poměrně velkorysé dotace, v jejichž rámci můžete na energetické úspory získat až jeden milion korun, podporují také výměnu starého tepelného zdroje za nový. A tím může právě být tepelné čerpadlo.

„Na tepelné čerpadlo lze v tomto případě získat dotaci ve výši až 140 tisíc korun. Podmínkou je ale současné zateplení domu. Dotace Oprav dům po babičce jsou tak vhodné zejména pro majitele, kteří realizují větší rekonstrukci,“ přibližuje Oto Hanus.

Dotace Oprav dům po babičce zvýhodňují rodiny, které mohou získat bonusy podle počtu dětí. Jejich velkou výhodou je také zálohové vyplácení. Na rozdíl od Nové zelené úsporám dostanete peníze dopředu, a navíc můžete čerpat i zvýhodněné úvěry. 

Dotace na tepelná čerpadla z programu Oprav dům po babičce
Druh tepelného čerpadla        Maximální výše dotace
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody100 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění60 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody80 000 Kč
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění120 000 Kč
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k fotovoltaice140 000 Kč

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Pro domácnosti s nižšími příjmy a seniory jsou určené Kotlíkové dotace, jejichž administraci zařizují příslušné krajské úřady. Využít je mohou domácnosti, v nichž žadatelé a všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně, případně také ti, kdo alespoň nějakou dobu od 1. 1. 2022 pobírali příspěvek na bydlení.

Kotlíkové dotace jsou sice omezené na nízkopříjmové skupiny obyvatel, jsou ale poměrně velkorysé. Na tepelné čerpadlo může taková domácnost získat finanční prostředky ve výši až 180 000 korun. Navíc dotace může pokrýt až 95 % nákladů na zařízení. Dotace rozdělují kraje a stále je možné o ně žádat. Konkrétní informace vám poskytnou příslušné krajské úřady.

S vyřízením dotace vám pomůže dodavatel

Vyřízení dotace – hlavně v programu Nová zelená úsporám – není úplně jednoduchý proces. Při koupi tepelného čerpadla je proto dobré se obrátit na takového dodavatele, který vám se získáním dotace pomůže, případně doporučí vhodného odborníka. Pozor také na neznámé nebo podezřele levné produkty, na něž se dotace nemusí vztahovat.

„Na webu Státního fondu životního prostředí najdete seznam podporovaných výrobků, na které lze dotace získat. V něm si můžete výrobce a jeho produkty snadno ověřit,“ radí Oto Hanus, který rovněž důrazně doporučuje pořizovat tepelné čerpadlo přímo od výrobce. Na trhu se nezřídka lze setkat s tím, že prodávající nakoupí čerpadlo u výrobce a zákazníkovi ho pouze přeprodá, přitom se ale nepostará o odbornou montáž ani o následný servis.

Zdroj: finance.cz, novazelenausporam.cz

Související články