Ne vždy ale déšť fasádní stěny od špíny očistí. To platí pouze pro fasády opatřené samočisticí omítkou. Zde voda nečistoty skutečně spláchne, ale v ostatních případech je roznáší po povrchu a jejich odstranění je potom obtížnější.

Voda, která neustále zatéká na stěnu nebo je přes ni nasávána ze země (důsledek netěsné hydroizolace), působí destruktivně, zejména když v zimě začne mrznout. To má za následek praskliny nebo trhliny v omítce a také odlamování spár mezi cihlami nebo cihlovými obklady. Dále dochází k oprýskávání nebo drolení omítky.

Čištění stěn

K očistě fasády bude nejvhodnější použít vysokotlaký čistič. K opláchnutí prachu a dalších nečistot zpravidla postačí pouze silný proud vody. Stěnu oplachujte shora dolů ve svislých, překrývajících se pruzích.

U tenkovrstvých nebo slabých tradičních omítek je třeba dbát na to, aby se tryska čističe nedostala příliš blízko k podkladu. To proto, že při velmi vysokém tlaku může dojít k omytí omítky až k podkladu.

V případě zdiva se to bude týkat oslabených spár mezi cihlami. Pokud nečistoty nechtějí jít dolů, je třeba čisticí prostředek nejprve na fasádu nanést a teprve pak opláchnout vysokotlakou vodou.

Jak vyčistit a ošetřit řasou a plísní napadenou fasádu?

Zdroj: Youtube

Zažrané nečistoty

Co s obzvláště odolnými skvrnami, se kterými si neporadí ani chemikálie, ani vysoký tlak? Zbývá pískování. Tuto službu poskytují specializované firmy. Nečistoty se ze stěn odstraňují pomocí písku rozprašovaného pod vysokým tlakem. P

okud byly stěny natřeny barvou, nezůstanou po ní žádné stopy. Totéž platí pro tenkovrstvé nebo běžné omítky, které se uvolňují z podkladu nebo jsou velmi drolivé - odstraní je písek.

Odstraňování řas a plísní

Pokud na fasádě domu zpozorujete nazelenalé výrůstky nebo shluky načervenalých, hnědých nebo černých skvrn různého průměru, můžete si být téměř jisti, že došlo k biologickému znečištění. Zelená barva svědčí o výskytu řas a charakteristické skvrnité výkvěty jsou dílem plísní neboli hniloby. Oba organismy mají rády vlhko a nedostatečné větrání.

Pokud jsou plísně způsobeny vlhkostí ve stěnách, je třeba nejprve odstranit jejich příčinu. Tou může být například netěsnost vodorovné hydroizolace mezi zdivem a základovými zdmi, která má za následek kapilární vzlínání spodní vody.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Je fasáda vašeho domu náchylná ke znečištění?

Ano, fasádu pravidelně čistíme a ošetřujeme. 0 %
Ne, naše fasáda zatím vypadá obstojně. 0 %

Zdravá fasáda

K odstranění biologických výkvětů se používají speciální biocidy. Mnohé z nich jsou baleny ve sprejových nádobách. Kapalina se nastříká na stěnu, počká se několik hodin a poté se smyje vodou. Obtížněji odstranitelné výkvěty je třeba před opláchnutím odstranit kartáčem.

Aby se zabránilo návratu řas a plísní, je třeba stěny napustit ochranným prostředkem. Nezapomeňte však, že životnost takové ochrany je omezená, obvykle na dva roky, takže je nutná častá impregnace.

Zdroj: moldtutor.com, inspectapedia.com

Související články