Zdroj: VLM

Použitý materiál:

 • Asfaltové hydroizolační pásy
 • Křemičitý písek
 • Izolační desky Isover EPS 100 nebo Isover EPS 150
 • Akustické izolační pásky Isover N/PP
 • Separační PE fólie
 • Beton
 • Výztužná mřížka ze skelných vláken

Postup práce:

 1. Na hrubý zhutnělý povrch položíme hydroizolační vrstvu a nasypeme na ni křemičitý písek. Důvodem je vyrovnání všech nerovností, například přeplátování izolací.
 2. Stahovací latí nebo vodováhou rozhrneme písek do roviny. Na takto vyrovnanou vrstvu pokládáme izolační polystyrenové desky a stále kontrolujeme rovinnost.
 3. Izolační desky mezi sebou musíme převazovat. To znamená, že nikdy nesmí vyjít styk desek v jednom kříži. To samé platí i o vrstvení izolantu. Spáry nesmí vycházet nad sebou z důvodu eliminace tepelných mostů.
 4. Po položení vrstvy izolantu vložíme ke stěnám akustické izolační pásky, které oddělí svislé nosné konstrukce od skladby plovoucí podlahy. Pak vše zakryjeme separační fólií.
 5. Připravíme roznášecí beton, který pak rozprostřeme na fólii. Používáme kari sítě, aby betonová deska nepraskala.
 6. Přebytečnou fólii a akustické izolační pásky odřízneme nožem. V této chvíli je podlaha připravena na finální pochozí vrstvu.

Zdroj: Dům&Zahrada ve spolupráci se společností Isover Saint-Gobain, režie, kamera, střih: Vladan Krumpl, produkce, kamera: Jan Čech

Související články