Stručný popis navrhovaného objektu by mohl znít takto: evokuje loď u řeky Otavy. Má podlouhlý obdélný půdorys o rozměrech 13 x 72 m, kdy převažující část představuje dvoupodlažní stavbu se šedovou střechou.

Zbytek je přízemní objekt s větší světlou výškou určený pro technické zázemí a garáže s plochou zelenou střechou, ta funguje i jako víceúčelová terasa. Stavba počítá s mnoha úspornými prvky, preferuje materiály s co nejnižší uhlíkovou stopou a také myslí na životní cyklus a opakované použití materiálů. Co to znamená prakticky?

Od konopí k vlnám

První podlaží se uvažuje jako provozní, do patra architekti situovali kanceláře. Přízemí tvoří těžký dřevěný skelet s výplní z konopného betonu v tloušťce 50 cm. Konopný beton je obnovitelný materiál s velmi nízkou uhlíkovou stopou.

„Druhé podlaží řešíme jako lehkou vestavbu do dřevěného skeletu za použití přírodních tepelných izolací na bázi konopných vláken. Dřevěné opláštění ze smrkových biodesek by se kotvilo ke konstrukci šroubovými spoji, aby se případně dalo snadno demontovat a znovu použít jinde,“ uvádí architekti Jakub a Alexandra Hoffmannovi z hurá studia.

Dále vysvětlují, že střecha druhého podlaží připomínající vlny se označuje jako šedová (pilová). Jednotlivé šedy klesají ve sklonu ideálním pro umístění solárních panelů vyrábějících elektřinu pro provoz objektu. Severní svislá část vln je prosklená. Výrazné přesahy střechy fungují jako pasivní stínění, které v úrovni nadpraží oken kanceláří doplňují dřevěné slunolamy.

Vodní prvky

Součástí projektu byl rovněž návrh interiéru, z něhož zdůrazněme „vodní“ prvky. Ve společných prostorech architekti navrhli variabilní sedací pufy připomínající kameny v řece. Trubicové LED osvětlení ve veřejné části by se vlnilo a klikatilo, a tím připomínalo tok řeky, navíc díky jeho variabilitě se dá znovu použít, i kdyby se v budoucnu změnily dispozice či účel objektu.

Zajímají vás další informace o tomto projektu?

  • Využití vegetační střechy
  • Odvod a skladování dešťové vody
  • Čištění šedé vody a její využití v objektu
  • Využití fotovoltaiky a tepelných čerpadel
  • Informace o autorech projektu

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v květnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 18. dubna 2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články