Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NECHÁME SI UKLIDIT

Pokud nás již omrzelo luxování, vytírání, utírání prachu, mytí nádobí, zkrátka úklid domácnosti, můžeme si na něj najmout firmu. Firmu, která uklidí za nás, ale ne zadarmo. Firma, která mám uklidí si bude ve většině případů počítat platbu od hodiny...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

DODATEČNÉ IZOLACE

Abychom si zachovali v zimním období v domech a bytech tepelnou pohodu, topíme. Pokud však máme dům špatně izolovaný bude spotřeba tepelné energie daleko vyšší než u domu, který bude mít dobrou izolaci. No chceme-li tedy minimalizovat spotřebu tepeln...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NECHCEME BYDLET OSAMOCENĚ

Patříte mezi milovníky zvířat či máte doma ratolest, která se dožaduje zvířecího společníka? Pokud mezi takovou skupinu lidí patříme, pak patříme jistě i mezi ty, kteří o pořízení nového člena domácnosti vážně přemýšlejí. Pak jistě zvažujeme každé pr...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PŮDNÍ VESTAVBA ANO ČI NE

Půdní prostory jsou často nevyužitá velmi prostorná místa, která slouží jen jako skladiště pro odložené předměty, které by se podle našich slov mohly někdy do budoucna hodit. Ale tak to není. Zanedlouho je půdní prostor přeplněn starými věcmi a nost...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PRODEJNÍ CENY BYTŮ A DOMŮ

Pro ilustraci uvádíme rovněž průměrné ceny rodinných domů. Jedná se o cenu vypočtenou pouze z projektů hromadné či kombinované výstavby zajišťované investorem. (V ostatních případech byla zjišťována prodejní cena pozemků. Ta dosahovala v průměru 1 40...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

POČET ROZVOJOVÝCH LOKALIT

Na posun v poptávce reagovali také developeři, u kterých v posledních letech převládá spíše zájem o novou bytovou výstavbu jednotlivých bytových domů či skupin domů rodinných než o velkokapacitní bytovou výstavbu známou z let minulých. Novou tendencí...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ANALÝZA BYTOVÉ VÝSTAVBY V ZÁZEMÍ PRAHY

Metodika KOLPRON CZ, s. r. o., se zabývá soustavným monitoringem bytové výstavby v Praze a jejím zázemí již několik let. Tato časová kontinuita průzkumů umožnila vytvořit rozsáhlou databázi projektů bytové výstavby (rodinných i bytových domů), s jej...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ZPŮSOB REALIZACE BYTOVÉ VÝSTAVBY

Z hlediska způsobu realizace je možné všechny rozvojové lokality rozčlenit do čtyř základních skupin: Nejrozšířenějším způsobem, který se týká 30 % všech lokalit, je zajištění přípravy pozemků investorem (tj. zavedení inženýrských sítí), následná vý...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STRUČNÉ HODNOCENÍ

Vzhledem k současné ekonomické situaci se dá v nejbližším období očekávat stagnace či dokonce pokles poptávky po bydlení v rodinných domech. Nabídka na tuto situaci zatím nezareagovala, počet rozvojových lokalit i celková kapacita vyjádřená počtem do...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

CO JE TO SLUNEČNÍ KOLEKTOR

Kolektory nejsou hadice, černý barel či jiné tomuto podobné věci, to jsou jen improvizace, které mají jen malou účinnost a fungují pouze za teplého, slunného letního počasí. Nefalšovaný kolektor vypadá jinak. Jeho základ tvoří absorbér, tedy těleso s...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

DOTACE HYPOTÉK

Vláda schválila státní příspěvek bytovým družstvům a obcím. Má se tak dosáhnout zpřístupnění hypoték bytovým družstvům a obcím a konce bytové krize v Čechách. Tento nárok na státem zvýhodněné hypoteční úvěry získávají na základě rozhodnutí vlády i...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

BYDLENÍ ZA PRAHOU…

Doby, kdy byly stávající pozemky za hranicí velkých měst levnější, jsou pryč. Jeden ze základních ekonomických zákonů totiž říká: Kde roste poptávka, roste i cena. A tak stavební boom, který počátkem 90. let kolem Prahy začal, srovnal ceny pozemků le...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NAUČME SE VYUŽÍVAT TO CO SE NÁM NABÍZÍ

Každý den svítí slunce dolů na zem a zásobuje nás silným proudem energie. Energie obsažená ve slunečních paprscích se nazývá sluneční (solární) energie. Slunce vydává každých 15 minut tolik energie, kolik se jí spotřebuje na Zemi za celý rok. Tak pro...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

DODATEČNÉ ÚPRAVY A OPRAVY FASÁD

Fasáda je oblekem budovy a stejně jako naše oblečení potřebuje vyprat a poupravit, tak i fasáda občas potřebuje prohlédnout a poupravit, aby nezačala chátrat a odpadávat. Zejména na mnoha starších domech lze pozorovat rozpadající se cihelné zdivo sok...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

REALIZACE

Minule jsme si popisovali vlastnosti neobvyklé střešní „krytiny“ tvořené substrátem a rostlinami. Dnes si popíšeme na co je třeba dávat si pozor při samotné realizaci, neboť existuje celá řada způsobů jak střechu ozelenit. Zelené střechy se dělí na...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ZAHRADA NAD HLAVOU

Představme si město, které by z ptačí perspektivy vypadalo jako jedna velká zahrada. Nebylo by to krásné? Pro mnohé z nás by to krásné bylo a dokonce i možné. K realizaci je zapotřebí nebát se svou střechu pokrýt vegetací, zkrátka a dobře udělat si n...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ

Nejčastějším pomocníkem při úklidu je pro nás vysavač. Má nám pomáhat odstranit prach, ale pravdou je že většina těchto pomocníků spíše znečistí, než vyčistí. Takové přístroje nasávají z povrchu prach, jehož nejmenší částečky jsou vyfukovány zpět do...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

POSTAV ZEĎ…

K tomu abychom mohli postavit zeď potřebujeme i materiál pro to určený a tím se může stát skořepinová tvárnice. Jde o ekonomicky výhodný zdící prvek, který se v EU používá desítky let, v České republice se spíše jedná o novinku. Vzhledem k nenákladné...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

TEPELNÁ ČERPADLA MAJÍ BUDOUCNOST

Tepelná čerpadla jsou ekonomická a ekologická zařízení, která využívají energii okolního prostředí a přeměňují ji na teplo používané k vytápění budov a ohřevu vody. Ve vyspělých zemích jsou praktickým nástrojem k řešení energetických problémů i probl...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NENECHME SI UNIKAT TEPLO

Mezi největší žrouty tepla patří nedostatečně dimenzovaná okna. Je pravdou, že otvorové výplně jako jsou okna dveře nemůže postrádat žádná budova. Mají za úkol ovlivňování kvality vnitřního prostředí. Jenomže v rozhodující míře se podílejí rovněž na...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

OBLÉKÁME DŮM ANEB PŘEHLED OMÍTEK

Pro lepší orientaci na trhu si popíšeme některé omítky a jejich vlastnosti. Začneme u sanačních omítek, které se začínají dostávat do popředí. Mezi přednosti této omítky patří schopnost odvádět vlhko ze zdi, ale je třeba podotknout, že se vlhkosti zc...