Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

DOMÁCÍ MAZLÍČCI A DETEKTORY POHYBU

Pokud ještě žádného domácího mazlíčka nemáte, je skoro jisté, že se po nastěhování do vašeho nového rodinného domu zakrátko objeví pes, protože ho děti v paneláku pořád chtěly, anebo zjistíte, že vás adoptovala nějaká místní kočka. A v tom okamžiku m...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY OVLÁDANÉ KLÁVESNICÍ

Když pomineme bezpečnostní systémy ovládané klíčkem, magnetickou kartou a podobně, je většina běžných bezpečnostních systémů zapínána a vypínána číselným kódem, vkládaným na klávesnici, a klávesnice se zpravidla dodávají v několika různých provedeníc...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ OBJEKTU

V článku o rozsahu zabezpečení jsme se zmínili o tom, že lze používat funkci pro střežení objektu i při pobytu uživatele. Vhodné využití je třeba pro hlídání v noci, kdy někteří zloději mají tolik drzosti, že se vplíží do domu a s klidem kradou kolem...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ZÁKLADNÍ PRINCIPY DETEKTORŮ

V minulém článku jsme i ujasnili, jak je možné byt nebo rodinný dům zabezpečit. Dnešní by měl vysvětlit základní principy jednotlivých detektorů a zásady jejich montáže. Něco o detektorech Nejjednodušším snímačem je magnetický kontakt pro kontrolu u...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JAKÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SI NAINSTALOVAT

Když už někdo začne uvažovat o tom, že si pořídí elektrickou zabezpečovací signalizaci, měl by si ujasnit co od ní žádá. A tak by měl také vědět, co všechno taková zabezpečovací signalizace může umět. Jaký vybrat rozsah zabezpečení Odpověď na otázku...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

O ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACI

Jak vzrůstá počet krádeží vloupáním a zároveň se snižují ceny bezpečnostních zařízení, stále více lidí uvažuje o instalaci elektrické zabezpečovací signalizace. Přitom jsou všeobecné znalosti o této technice nepříliš rozsáhlé a je paradoxní, že mnozí...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ZAČNEME ZNOVU TOPIT DŘEVEM?

Hřejivý oheň plápolajícího dřeva patřil po staletí k symbolům domácí pohody. Později bylo dřevo vystřídáno uhlím a v druhé polovině 20. století se začalo topit elektřinou a plynem. Řada obcí však ještě ani nestačila přejít na plynofikaci a za dveřmi...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STÁTNÍ DOTACE NA NÁJEMNÉ BYDLENÍ BYLY PRO ROK 2000 ROZDĚLENY

Zájem o obecní nájemní byty v ČR dlouhodobě převyšuje nabídku. Poptávka je natolik vysoká, že množství finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury nestačí. Proto je nutné z proje...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JAK VYPADÁ TRH NEMOVITOSTÍ

Zatímco stále narůstá objem stavební výroby, klesá neustále objem bytové výstavby. Při srovnání 1. pololetí 1999 a 2000 bylo zahájeno o téměř 2700 bytů méně. Za období leden - srpen to bylo již o téměř 2950 bytů a propad se stále prohlubuje. Za této...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JAK VYŘEŠIT MALÝ PROSTOR PANELÁKOVÉ KUCHYNĚ

Životnost panelových domů je srovnatelná s životností domů z cihel. Jsou tedy dědictvím, kterého se asi hned tak nezbavíme. Stejně jako všech problémů z toho plynoucích. Jedním z nich je i snaha o modernizaci kuchyně. Ideální je forma tzv. obytné ku...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

KDO A K ČEMU SPOTŘEBOVÁVÁ ENERGII?

Ještě více než průmysl spotřebovávají energii domácnosti a drobní spotřebitelé. Téměř 90 % energie použité v domácnosti je použito na topení. Zde musí být používána ve spojení s úspornými a ekologickými postupy a topnými systémy, které podstatně sniž...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

TEPELNÉ ČERPADLO + VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Výkonové číslo je vždy obsaženo v informacích výrobců tepelných čerpadel a vztahuje se vždy na jasně definované rámcové podmínky po dobu měření. Výkonové číslo je tedy momentální hodnota. Různé systémy se však mohou lišit. Výkonové číslo je zkušební...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

TEPELNÁ ČERPADLA JSOU MNOHOSTRANNÁ

Podrobně jsme vám představili možnosti použití a energetické zdroje tepelného čerpadla. Existují ovšem ještě další možnosti: Topný systém s masivním absobérem: Topný systém s masivním absobérem je topný postup tepelného čerpadla, při kterém betonové...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VĚTRÁNÍ BYTU SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA

Při použití moderního zařízení k větrání bytu se zpětným přívodem tepla je ve všech prostorech bytu stále vyměňován vzduch a nahrazován spotřebovaný kyslík. Úspora topné energie vyplývá ze správného větrání a použití zpětného přívodu tepla. Důležito...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

Sluneční energie vzniká v jeho nitru jadernou syntézou a je do vesmíru vyzařována přes povrch o teplotě cca 6000 stupňů C. Sluneční energie může být přes fotočlánky a solární systémy využita přímo nebo nepřímo přes okolní teplo, které je nahromaděno...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ZDROJ TEPLA - VZDUCH - PŮDA - SPODNÍ VODA

Vzduch jako zdroj tepla se vyskytuje všude. Stavební nároky jsou minimální. Ventilátory přivádějí vnější vzduch do odpařovače tepelného čerpadla, kde je z něj odebíráno teplo. Ochlazený vzduch je opět veden ven. Nevýhodou je, že topný výkon s klesaj...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

OBECNĚ O TEPELNÝCH ČERPADLECH

Tepelná čerpadla jsou ekonomická a ekologická zařízení, která využívají energii okolního prostředí a přeměňují ji na teplo používané k vytápění budov a ohřevu vody. Ve vyspělých zemích jsou praktickým nástrojem k řešení energetických problémů i prob...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JAK ZABEZPEČIT DOBRÝ CHOD TEPELNÉHO ČERPADLA

V novostavbě je třeba vytvořit následující předpoklady, aby tepelné čerpadlo dobře fungovalo: dobrá tepelná izolace stropů a vnějších stěn, použít tepelně izolační skla, naplánovat topení s nízkou teplotou, zvláště výhodné je podlahové topení. Obecn...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

S TEPELNOU ENERGIÍ JE ZAPOTŘEBÍ ZACHÁZET ÚSPORNĚ

Musíme vytvořit nové energetické podvědomí – zacházet úsporně s energií, neboť je cennější, než jak to vyjadřují dnešní ceny energií. Musíme se naučit lépe využívat nabídky přírody a být připraveni investovat do čistšího životního prostředí. Věděli...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JAK TOPIT ŠETRNĚ

Určitě také patříte k těm, kteří se těší z krás přírody. Rádi dýcháte svěží a čistý vzduch v horách. Máte rádi procházky lesy, loukami a nivami. A zcela jistě se také zamýšlíte nad stavem životního prostředí. Vždyť média jsou plná Jobových zvěstí – s...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STAVEBNÍ DOZOR

Mnoho stavebníků stále ještě podceňuje význam stavebního dozoru. Často si jeho důležitost a potřebu při průběhu stavby uvědomují pozdě, až když se přihlásí o slovo závady na domě, následné opravy a špatné smlouvy, které přijdou mnohem dráž než samotn...