Přečtěte si na téma rodinné domy

Svoboda a rodinný dům II.

Svoboda a rodinný dům

„… svoboda jak Volha hluboká celou zemí mocně se valí, náruč země teplá a široká, všechny děti láskou zahalí.“ (Píseň ...

Svoboda a rodinný dům

Svoboda a rodinný dům

Dějiny lidstva nahlížím jako dějiny individuální svobody, dějiny úsilí o ni. Povznáší mne Hegelova věta, že svoboda je podstatou člověka. ...

Následující