Podzimní výsadba

Podzimní výsadba

Právě druhá polovina podzimu je nejvhodnějším obdobím k výsadbě téměř všech druhů předpěstovaných ovocných stromků kromě broskvoní, meruněk a ořešáků, které se vysazují na jaře. Ostatní dřeviny nám při podzimním sázení lépe zakoření a hned z jara budou moci zásobovat nadzemní části vodou a potřebnými živinami....

Právě druhá polovina podzimu je nejvhodnějším obdobím k výsadbě téměř všech druhů předpěstovaných ovocných stromků kromě broskvoní, meruněk a ořešáků, které se vysazují na jaře. Ostatní dřeviny nám při podzimním sázení lépe zakoření a hned z jara budou moci zásobovat nadzemní části vodou a potřebnými živinami.

Správný výběr
Na nákup mladých stromků je třeba myslet včas, aby na nás nezbyla pouze „košťata“. Pokud jsme to dosud nestihli, máme za pět minut dvanáct, abychom vyrazili do ovocnářské školky. Vybíráme pouze dřeviny urostlé s dobře vyvinutým kořenovým balem. Nekupujeme neduživé stromky se slabým a protáhlým kmenem a málo vyvinutým kořenovým systémem nebo takové, které se povalují volně po zemi s obnaženými kořeny, i když jinak vypadají dobře. Jestliže jsme si nechali poslat rostliny na dobírku, přesvědčíme se před jejich převzetím, zda nebyl poškozen obal kolem kořenů, ale i ostatní části stromku.

Než začneme sázet
Koupený stromek nemůžeme zasadit okamžitě po převezení domů. Stromky s obnaženými kořeny je třeba alespoň na den postavit do odstáté vody, aby ji mohly řádně nasát. Těsně před sázením zkrátíme kořeny pomocí ostrého nože asi o jednu třetinu až čtvrtinu délky tak, aby řezná plocha směřovala ke dnu jámy. Poškozené konce hlavních kořenů seřízneme asi o 1 cm nad poraněním.

Správný postup
Jámy pro ovocné stromky hloubíme na rozdíl od růží obvykle těsně před výsadbou, aby okolní zem zbytečně nevyschla. Dopředu si je můžeme připravit pouze v případě, že budeme mít možnost vysazené stromky pravidelně zalévat nebo očekáváme delší srážkové období. Při kopání se držíme zásady, že se kořenový bal nesmí nikdy dotýkat okraje vyhloubených jam, které musí být vždy o něco větší. Zpravidla se pro mladé stromky doporučuje jáma o průměru 60 cm dosahující hloubky 30 cm až půl metru.

Opěrný kůl
Před zasazením vlastního stromku zarazíme do země nejprve opěrný kůl, při obráceném postupu bychom poškodili kořeny. Životnost kůlu prodloužíme impregnací, doporučuje se namočení v horkém dehtu po dobu tří až čtyř hodin nebo natření karbolinem. Takto ošetřený kůl však můžeme používat minimálně pět měsíců po impregnaci, na což musíme pamatovat už na jaře. Pokud jsme to nestihli, je dobré alespoň opálit dřevo ohněm. Kůl by měl být tak dlouhý, aby po zaražení převyšoval asi o 10 cm korunku stromu.

Všeobecné zásady
Každý stromek by měl být zasazen do takové hloubky, v jaké rostl ve školce. To poznáme podle barevného rozhraní mezi kořenovou a svrchní částí kmene. Je–li jáma dostatečně hluboká, mělo by zbýt na dně dostatek místa, kam nahrneme rašelinu. Rašelinu s čerstvým kompostem je rovněž vhodné přimíchat do připravené země, aby byla humóznější. Nikdy nepoužívejte čerstvý hnůj, který by mohl popálit kořeny. Při zasypávání kořenů stromkem občas zatřepte, aby půda vyplnila všechna volná místa a občas zem sešlápněte. Po zahrnutí celé jámy ještě udusáme povrch okolo okrajů. Protože se půda sesedá, navršíme zeminu kolem kmene vždy o něco výše. Tím současně lépe chráníme kořeny v načechrané půdě před mrazem. Po výsadbě stromek důkladně zalijte a přivažte pod korunkou ke kůlu. Úvazek, nejlépe popruh z umělé hmoty, by měl být zprvu volný, po usazení stromku ho přitáhnete.

Preventivní ochrana
Stromky nikdy nesázíme do zamrzlé půdy. Jestliže nás překvapí mrazy, umístíme zakoupené rostliny do chladné místnosti, kde přečkají ve vědru s vodou. Můžeme je rovněž provizorně založit do 30 cm hluboké brázdy, kam je postavíme pod úhlem 45 stupňů, přikryjeme vyšší vrstvou zeminy a udusáme. Teprve po oteplení začneme s vlastní výsadbou. Nezapomeňme ani na ochranu proti okusu lesní zvěří.

-ra-

Komentáře

Načítám komentáře...