Houbařský základ: jak rozpoznávat houby

Houba - ilustrační 3
Lupeny u špičky

Autor: Flickr - free photo

Podle určování znaků na klobouku, lupenech, rourkách, třeni a dužině dokážeme spolehlivě určit každou běžnou houbu.

Klobouk

Nejdůležitější částí plodnice houby je klobouk. Na spodní straně nese plodnou vrstvu, ve které se tvoří výtrusy. Tvar klobouku se během vývoje plodnice mění. S pokračujícím rozevíráním vznikají například z původně polokulovitých klobouků do šířky vyklenuté tvary. Ve stáří je klobouk mnoha druhů plochý nebo miskovitý. Pokud jsou klobouky už v mládí ploché, v dospělosti pak mají nálevkovitý tvar. Z kuželovitých se vyvíjejí tvary s výrazným hrbolem. V přírodě potkáte i mnohé přechodné formy.

Základní přehled druhů hub

Autor: Sanoma

Lupeny

Houba - ilustrační 7
Houbu je třeba komplexně prohlédnout, aby nedošlo ke smrtelné záměně

Autor: Flickr - free photo

Na spodní straně klobouku lupenatých hub je velké množství tenkých lupenů, které probíhají od třeně k okraji klobouku. Patří k dalším rozpoznávacím znakům. Lupeny bývají husté i řídké. Občas jsou viditelně rozvětvené. Pokud jsou lupeny na řezu kloboukem širší než dužina na klobouku, v popisech jsou označovány jako široké. V ostatních případech jako úzké. Různí se také způsob připojení lupenů na třeň. Mezi lupeny probíhajícími od třeně až na okraj objevíte u většiny lupenatých hub početné kratší lupeny, kterým říkáme lupénky.

Barva lupenů

Může se během růstu houby měnit. Pouze u většiny čirůvkovitých hub a muchomůrek jsou lupeny až do stáří čistě bílé.

V HOUBAŘSKÉM SPECIÁLU JSME UŽ PSALI:

Ostří lupenů

Hrana, která není přirostlá ke klobouku, je srovnatelná s ostřím nože. Ostří je nejčastěji hladké, ale může být i nepravidelné, vroubkované nebo pilovité.

Houba - ilustrační 6
Závojíček u muchomůrky zelené

Autor: Flickr - free photo

Pevnost lupenů

Jeden z posledních rozpoznávacích znaků. Vyzkoušíte ji tak, že lupeny přejedete prstem, kolmo po jejich směru. Pokud se lehce rozpadají na úlomky, jde téměř vždy o lupeny holubinek. U ostatních druhů hub jsou lupeny poměrně měkké a ohebné.

Rourky a póry

Hřibovité houby mají zespodu klobouku rourky, které se dají oddělit od dužiny klobouku. Houby, jejichž rourky jsou pevně spojené s kloboukem, patří do různých čeledí nelupenatých hub. Ústí rourek nesou název póry a mohou mít zcela jinou barvu než rourky samotné – nejčastěji oranžovou nebo červenou.

Houba - ilustrační 1
Rourky u hřibu satana

Autor: Flickr - free photo

Třeň

Od tlustého břichatého třeně u hřibu smrkového až po vláknitě tenoučké třeně některých špiček se můžeme setkat s nejrůznějšími tvary.

Spodek třeně

Velmi důležitý je tvar spodku třeně, tedy části, která se při nedbalém ořezání plodnic nad zemí často přehlédne – může se tak stát příčinou osudné chyby při určování hub. Například hlíza obalená cípatou pochvou, která je důležitým rozlišovacím znakem smrtelně jedovaté muchomůrky zelené, bývá často zanořená tak hluboko v půdě, že je vidět až po pečlivém vyhrabání.

Houba - ilustrační 5
Muchomůrka zelená

Autor: Flickr - free photo

Zbytky obalu plodnice

Pokud mají houby v mládí obal – plachetku – mohou její zbytky zůstávat na třeni v podobě drobných šupinek, vloček nebo prstenců.

Dužina

Při poznávání vlastností dužiny musíte podélně rozříznout nějakou starší plodnici. Teprve pak můžete lépe posoudit odlišnou stavbu dužiny v klobouku a třeni, její barevnost a další znaky.

Komentáře

Načítám komentáře...