Když si představíme nebezpečného škůdce v zahradě, často se nám vybaví velcí brouci nebo hmyz, který se s chutí pustí do našich rostlin. Jedním z těchto nepřátel je i listokaz zahradní (Phyllopertha horticola), který může na první pohled vypadat docela roztomile. Opak je však pravdou. Tento brouk s kovově zeleným štítkem a hnědočervenými krovkami je dlouhý jen 8–12 mm, ale škody, které dokáže napáchat, jsou značné.

Zdroj: Youtube

Jak rozpoznat listokaza zahradního?

Listokaz zahradní je snadno rozpoznatelný díky svému specifickému vzhledu. Dospělý brouk má leskle zelenomodrou hlavu a štítek, zatímco krovky jsou hnědočervené. Spodní část těla je černá a po celém těle jsou světlé chloupky. Tento brouk se na zahradách vyskytuje v období od května do července, kdy létá převážně přes den, často v blízkosti květů hlohu.

Škody způsobené listokazem zahradním

Listokaz zahradní je nebezpečný nejen jako dospělý brouk, ale i jako larva. Dospělí brouci se živí listy, květy a mladými plody, které vykusují, takže zůstává jen kostra listů. Nejčastěji napadají růže, jabloně, hrušně, třešně, ostružiny, lísky a vinnou révu. Larvy, nazývané ponravy, žijí v půdě a okusují kořínky travin, obilnin a dalších rostlin, což může vést až k jejich úhynu.

Životní cyklus listokaza zahradního

Samičky listokaza kladou vajíčka do půdy začátkem léta. Z vajíček se po pár týdnech vylíhnou larvy, které přežívají v půdě až do jara, kdy se zakuklí a následně se vylíhnou dospělí brouci. Tento cyklus se opakuje každým rokem, což znamená, že populace listokazů může rychle narůstat, pokud není kontrolována.

Jak se bránit proti listokazovi zahradnímu?

Biologická kontrola

Pokud není listokaz přemnožen, přirozenými predátory, jako jsou ptáci, můžete jeho výskyt udržet pod kontrolou. Proti larvám listokaza se úspěšně používají parazitická háďátka (Heterorhabditis downesi), která se aplikují na jaře, když je teplota půdy alespoň 12 °C. Tato háďátka jsou bezpečná pro rostliny a jiné živočichy a larvy listokaza likvidují účinně.

Mechanické metody

Mechanický sběr brouků je další efektivní metodou. Doporučuje se sbírat brouky brzy ráno, kdy jsou ještě ztuhlí a snadno se dají setřást z rostlin. Tato metoda je časově náročná, ale ekologická a bezpečná.

Chemická ochrana

V případě silného přemnožení dospělých brouků je možné použít insekticidy. Tyto přípravky by měly být aplikovány s rozmyslem, protože jejich časté použití může mít negativní dopad na užitečné organismy v zahradě.

Související články