Vsakovací zařízení na dešťovou vodu

Vsakování

Autor: Glynwed

Minule jsme si řekli, jak hospodařit s dešťovou vodou. Že bychom ji měli uchovávat a následně opět využívat pro zalévání zahrádek či ji používat jako vodu užitkovou. Co když je však vody moc?

Prší a prší. Voda teče v proudech všude po ulicích, zahrádka vypadá spíš jako bahenní lázně a podzemní nádrž na vodu je plná. Co tedy s vodou, která stále teče z okapu? Přebytečnou vodu je třeba vpravit do půdy. K tomu slouží vhodná vsakovací zařízení.

Ostatně při stavbě domu nesmí stavební úřad podle novely vodního zákona vydat stavební povolení bez vyřešení hospodaření s dešťovými vodami již v samotném projektu stavby.

Mohlo by vás zajímat

Nakládání s dešťovou vodou

Jak uchovávat vodu pod zemí

Zachytávat dešťovou vodu výrazně ušetří vaši peněženku a navíc to i dost pomůže přírodě. Na zalévání zahrady ale leckdy sudy ...

Základ je geologický posudek

Musíte především vědět, jestli se vám vůbec vyplatí něco takového dělat. Hydrologický a především geologický posudek vám musí dát informaci, jestli podloží dokáže vodu přijmout. Vytvářet vsakovací kanály nad žulovou skálou není ideální případ.

Výstupy geologického průzkumu jsou podrobněji popsány ve čtvrté kapitole normy „Geologický průzkum“ (ČSN 759010). Technické normy, týkající se této problematiky, jsou celkem náročné, takže byste měli vždy vyžadovat práci odborníka a ne „souseda od vedle“.

Volba vsakovacího systému

Základní systém je takzvaný vsak, jindy nazývaný podmok. Jde o výkop vyplněný štěrkem, který funguje jako vsakovací jímka vody. Musí být dostatečně dimenzován a jeho řešení musí být technologicky zvládnuté tak, aby nedocházelo k odvodu vody na sousední pozemky. Pak by zakročil stavební úřad, který by vyzval majitele k nápravě. Vše by následně podléhalo stavebnímu povolení se všemi jeho právními důsledky.

O vsacích jsme psali zvláštní článek zde:

Mohlo by vás zajímat

Vsakovací zařízení

Vsakování
Kompletní systém jímání dešťové vody a vsakování jejích přebytků pomocí systémů REHAU
Technicky náročnější a dražší variantou jsou speciální vsakovací zařízení – tunely či koše. Jde většinou o plastové konstrukce zakopané pod zem, do kterých je přiváděna přebytečná dešťová voda. Tato voda pak žebrovanými stranami s velkou styčnou plochou odchází do země.

Vsakovací zařízení musí být správně navrženo. Správná velikost je nutná pro správnou funkci. Příliš malé vsakovací zařízení způsobí akorát vydutí vody při naplnění a její odtok po povrchu.

Jak správně nadimenzovat takové vsakovací zařízení, vám napoví speciální kalkulačky, které můžete najít na internetu. Můžete tu najít návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010 nebo samostatný výpočet velikosti nádrže (zde nebo zde). Zohledňuje se mnoho faktorů – od úrovně hladiny podzemní vody až po realizovatelnou (technicky i finančně) hloubku uložení objektu.

Při plánování musíte také počítat s tím, že systém musí být kontrolovatelný a čistitelný. Sice leckdy pouze strojně a pomocí kamery, ale bez toho to prostě nejde.

Titulní foto: GLYNWED

Komentáře

Načítám komentáře...