V dnešní době, kdy se klade velký důraz na udržitelnost a soulad s přírodou, je moderní zahradničení stále populárnější. Kombinací inovativního designu a ekologických principů přináší moderní zahradničení nový pohled na naše okolí.

Je zajímavé, že dnešní přístup k výsadbám kolem domů připomíná zahrádky, jaké známe ze starých fotografií, kdy okrasným záhonům dominovaly nenáročné a odolné trvalky, které se snadno přizpůsobily místním podmínkám a vyžadovaly méně péče i zálivky.

„Tento nový trend reflektuje potřebu spojit estetiku s funkčností a zároveň respektovat přírodní procesy. Péče o trvalkové záhony znamená vytvářet prostředí, které podporuje biodiverzitu, udržitelnost a lidskou pohodu," uvádí David Benda, odborník z oddělení zahrady z Hornbachu.

Trvalky svým lehkým a efektivním kvetením přinášejí do zahrad pestrost, barvy, vůně a bohatství tvarů.

Proč je výhodné využívat patra v trvalkových záhonech

Krásný trvalkový záhon se obvykle skládá z několika výškových úrovní, které se vzájemně doplňují a podporují. Důležitá je i estetická hodnota takového sázení rostlin, protože pozorovateli nabídne pohled na mnohem větší množství kvetoucí nádhery, která začíná u země a se vzdáleností postupuje vzhůru.

  • Spodní, pokryvné patro chrání půdu před nadměrným odpařováním vody a minimalizuje růst plevele, čímž šetří čas při údržbě zahrady. Je to vlastně takový živý mulč.
  • Solitéry jsou výrazné rostliny tvořící kostru záhonu, obvykle jich stačí jen několik, aby prostor působil přehledně. Příkladem jsou kostřava atlasská nebo hvězdnice keříčková.
  • Skupinové rostliny tvoří hlavní součást záhonu, vyplňují prostor mezi solitérními rostlinami a mohou být seskupeny dle druhu nebo promíchané s jinými druhy. Tyto rostliny jsou rozmístěny po celé ploše záhonu. Patří sem například pěchava podzimní a šalvěj hajní.
  • Výplňové rostliny mají krátkou životnost, ale jsou velmi důležité pro první dva až tři roky po založení záhonu. Obvykle se používají letničky a rychle rostoucí trvalky, které pěkně a dlouho kvetou. Do této kategorie patří například sporýš klasnatý a len vytrvalý.
  • Půdopokryvné rostliny mají za úkol zakrýt půdu, vytvořit nejnižší patro záhonu a uzavřít plochu. Umísťují se hlavně k okrajům záhonu, kde omezují vrůstání trávníku, a nemusí ostatním rostlinám určovat rámec. Příklady zahrnují svízel vonný a zběhovec plazivý.

Jak na trvalkový záhon

Zdroj: Youtube

České včele dejte českou kytku

Moderní přístup k zahradám zahrnuje péči o trvalkové záhony s důrazem na udržitelnost a biodiverzitu. Je to vlastně velmi jednoduché. Místo exotických rostlin, které často mívají velké nároky na péči, aby v našem podnebí vůbec prospívaly, se upřednostňují místní druhy trvalek, které jsou přizpůsobeny podmínkám v daném místě.

Domácí rostliny jsou také mnohem zajímavější pro opylovače a podporují ekosystémy. Místní rostliny poskytují potravu a útočiště pro místní živočichy, jako jsou včely, motýli a ptáci.

Proč jsou organická hnojiva výhodnější?

I když chemické prostředky mohou na první pohled působit jako rychlé a efektivní řešení, jejich použití negativně ovlivňuje nejen patogeny, ale také kvalitu půdy. Místo nich se ukazuje mnohem výhodnější využívat organická hnojiva, kompost a přirozené metody ochrany rostlin.

Jak se ale vypořádat se škůdci a nemocemi, když se objeví? „Přírodní ochrana je bezpečná a často i dlouhodobě účinnější. Je důležité pochopit strategii patogenů, dbát na prevenci a v případě napadení použít cílené prostředky, které nepoškodí zbytek zahrady,“ vysvětluje David Benda z Hornbachu.

Jak šetřit vodou

Základem toho, jak omezit zálivku a pitnou vodu v zahradě, je výběr vhodných rostlin. Mnoho zahradníků se přizpůsobuje měnícím se klimatickým podmínkám a vysazuje rostliny, které lépe zvládají sucho. Inspiraci pěstitelé hledají například ve Středomoří či na savanách, kde se rostliny po staletí přizpůsobovaly suchým podmínkám.

K šetření životadárnou tekutinou dále přispívá využívání efektivních zavlažovacích metod, jako jsou dešťové zahradní systémy, mulčování a správné plánování závlahových intervalů.

Vyhrňte si rukávy

Žádná zahrada se neobejde bez práce. Pravidelná úprava a řezání rostlin jsou klíčovými aspekty péče o trvalkové záhony. Tyto činnosti udržují rostliny kompaktní a zabraňují jejich nadměrnému šíření. Patří sem odstraňování odkvetlých květů, zkracování stonků a probírání rostlin.

Zdroj: kraut-kopf.de, homesandgardens.com

Související články