Včely jsou hmyz z řádu blanokřídlých. Na území České republiky jich žije na 600 druhů. Živí se převážně nektarem a pylem a patří k nejznámějším z tisícovky druhů opylujícího hmyzu, které se u nás vyskytují. Lze je obecně rozdělit do tří skupin.

Čmeláci

Jsou většími příbuznými včel samotářek. U nás bylo zaznamenáno asi 30 druhů, ale některé z nich však již vyhynuly nebo mají velmi omezené rozšíření. V hojnějším počtu můžete na českých luzích a zahradách potkat na 15 druhů.

Někteří čmeláci upřednostňují úkryty pod zemí, jiné nadzemní. Například u nás přísně chráněný čmelák rokytový (Bombus hypnorum) dává přednost hnízdění v dírách ve stromech a často využívá ptačí budky. Někdy se čmeláčí hnízda nacházejí v kompostu, což není pro zahrádkáře dobrá zpráva. Pokud je to možné, nechte tato místa v klidu, nepřemísťujte je a nevršte na ně další materiál až do podzimu, kdy hnízdo přirozeně vyhyne. 

Na rozdíl od včely medonosné, která přezimuje jako kolonie živící se zásobami medu, u čmeláků zimu ve většině případů přežijí pouze mladé plodné čmeláčí samičky (královny) tak, že se zahrabou do půdy. Vylézají na jaře za slunečných dnů, i když občas je lze pozorovat při hledání potravy během teplých zimních dnů.

Na jaře královny hledají vhodná místa pro hnízdění a často si vybírají tunely po myších nebo jiných hlodavcích. Královna se pak brzy na jaře pustí do první snůšky larev. Jakmile se z nich stanou dospělé čmeláčí dělnice, převezmou sběr nektaru a pylu a umožní královně zůstat v hnízdě a pokračovat ve snášení vajíček. 

V polovině léta se rodí samci čmeláků a královny pro příští rok. Samečkové hnízdo opouštějí a pátrají v krajině po mladých samičkách. Oplozené samičky si pak hledají nové místo k přezimování. Koncem léta čmeláčí hnízda upadají a stará královna, dělnice a samci hynou.

Včely samotářky 

V ČR žije více než 600 druhů samotářských včel. Na rozdíl od společenských čmeláků a včely medonosné nemají samotářky kastu dělnic. Každá samička si sama staví a zásobuje hnízdo a umírá dříve, než se objeví další generace včel.

Přestože jsou některé druhy hnízdící v půdě samotářské, drží se při sobě, a tak často narazíme na mnoho hnízd umístěných blízko sebe. Včely hnízdící v půdě vytvářejí nad svými chodbičkami kuželovité hromádky půdy, což je vlastně vyhrabaná hlína z chodbiček, podobně jako to vídáme u krtků, jenže mnohem menší. To může být například v trávnících nepříjemné, ale obvykle to trvá pouze několik dní nebo týdnů v roce, tak to tolerujme. 

Jiné samotářské včely si vytvářejí hnízda v dutých stoncích rostlin, měkkém ztrouchnivělém dřevě, měkkých písčitých skalních stěnách či starých omítkách, nebo ve vývrtech od brouků v mrtvém dřevě. Většina samotářských včel je aktivní na jaře nebo v létě.

Jak žijí samotářské včely

Zdroj: Youtube

Včela medonosná 

Jedná se o společenskou včelu, která žije v koloniích čítajících až 60 000 jedinců. Včely medonosné jsou jediným hmyzem, který produkuje med. Většinu kolonií udržují včelaři, i když „divoké“ roje se mohou vyskytovat v dutých stromech a dutinách budov. 

Každé včelstvo nebo úl má jednu plodnou samičku (včelí královnu), jejímž úkolem je klást vajíčka a udržovat sociální soudržnost ve včelstvu. Ve včelím společenství se vyskytuje několik stovek samců (trubců), ale většinu včel tvoří neplodné dělnice, které chodí sbírat nektar a pyl a plní všechny ostatní úkoly, jako je péče o larvy, stavba plástů a obrana včelstva.

Zdroj: cs.wikipedia.org, chov-cmelaku.cz, beedol.cz, rhs.org.uk

Související články