Molice jsou malí škůdci s křídly, kteří parazitují na rostlinách, sají šťávu a vylučují medovici, což může vést k deformaci a oslabení rostlin. Jejich přítomnost poznáte podle zkroucených listů, ztráty pigmentace a černé plísně na spodní straně listů. Navíc mohou být přenašeči virových chorob, což zvyšuje jejich škodlivost.

Prevence a ochrana proti molicím

Zdroj: Youtube

Prevence je nejlepším způsobem, jak se vyhnout problémům s molicemi. Důkladně a pravidelně prohlížejte rostliny ve skleníku a v případě napadení molicí okamžitě jednejte. Zabraňte přelévání rostlin a udržujte dobrou drenážní vrstvu, abyste minimalizovali vlhkost, která molice přitahuje. Žluté lepové desky jsou účinným způsobem, jak můžete pár molic zachytit.

Biologická ochrana

V boji proti molicím se osvědčila biologická ochrana pomocí přirozených predátorů molic, jako jsou vosičky Encarsia formosa a dravé ploštice Macrolophus caliginosus. Tyto predátory lze vypustit na rostliny, kde se postarají o likvidaci molice a minimalizují jejich škody. Je to šetrný a účinný způsob, jak omezit populaci molic a chránit rostliny. Můžete to zkusit.

Chemické prostředky

Použití chemických prostředků je další možností, ale mějte na paměti, že se molice mohou přizpůsobit a stát se odolnými vůči určitým přípravkům. Při použití insekticidů je důležité střídat přípravky a opakovat postřiky, abyste dosáhli maximální účinnosti.

Zdroj: abecedazahrady.dama.cz, zahradkarskaporadna.cz

Související články