Možnost vykoupat se na zahradě v přirozeně čisté vodě, kterou čistí hlavně sama příroda, je k nezaplacení. Osvěžíte tělo i mysl, už jen samotný pohled na přírodní koupací jezírko představuje báječnou relaxaci. Co byste měli vědět, než se posunete od myšlenky k realizaci?

Koupací jezírko má více podob, představujeme vám jednu z možností:

Zdroj: Youtube

Položili jsme si za vás několik otázek a našli jsme pro ně tyto odpovědi.

Malé, nebo velké?

Přírodní koupací jezírko se obvykle skládá ze dvou částí, plavací a čisticí. Plavací zóna by měla být tak hluboká, abyste nedosáhli na dno, jako minimální doporučená hloubka se uvádí alespoň 2 metry. Má to své opodstatnění – když nebudete po dně jezírka chodit, omezíte víření nečistot.

„Jako ideální velikost plavací zóny doporučujeme 4 x 10 metrů,“ píše Michal Šperling ve své knize Přírodní koupací jezírka. K tomu je třeba přidat asi 2metrový lem pro pobřežní zónu a vegetaci. Jde o velikost jezírka, v němž si chcete opravdu zaplavat a ne sami.

Vysadit stromy v okolí?

Přestože jsou listnaté stromy zdrojem přirozených nečistot, mnohdy se k jezírku doporučují. Jednak se tím podporuje přírodní řešení, současně fungují jako živé slunečníky. Stromy stejně jako voda do zahrady přirozeně patří.

Jak to máte s podzemní vodou?

Máte-li na pozemku vyšší hladinu podzemní vody a nechcete raději vybudovat tůň, pak u přírodního koupacího jezírka s fólií ještě řešte drenáž.

Jde to v kopci?

Přírodní koupací jezírko můžete mít v rovině i ve svahu. Naopak se dá říci, že budování jezírka ve svahu (lépe v dolní partii) je výhodnější. „Vykopaná zemina se použije na násep. Je však nutné myslet na zpevnění svahu a vybudování odtokové rýhy nad jezírkem,“ uvádí Michal Šperling.

Koupací jezírko i jako akvárko?

Drobní vodní živočichové, obojživelníci a ptáci se budou kolem vašeho vodního ráje vyskytovat přirozeně. Není důvod v přírodním koupacím jezírku ještě cíleně chovat rybky. Navíc byste si tím zkomplikovali údržbu (zbytky krmiva a to, co rybky přirozeně produkují, podporuje růst řas), současně uměle vysazené rybičky představují nebezpečí pro přirozeně se vyskytující tvory kolem jezírka či v něm.

Jak ho udržovat v čistotě?

Údržba přírodního koupacího jezírka závisí na tom, jak je řešené a vybavené. Toto je velmi důležitý bod při budování jezírka, řešte ho s odborníky. Například u koupacího jezírka, kde zhruba polovinu celkové vodní plochy tvoří regenerační (čisticí) část, se doporučuje:

  • zhruba 2x ročně vysát nečistoty ze dna jezírkovým vysavačem,
  • 1x ročně, na konci léta, posekat ponořené rostliny,
  • 2x ročně, na jaře a na podzim, zakrátit pobřežní rostliny,
  • průběžně sbírat nečistoty z hladiny pomocí skimmeru a čerpadla.

Dobrá zpráva: Je-li čerpadlo umístěné v podzemní šachtě, není třeba ho na zimu přemísťovat (vytahovat), stačí ho vypnout.

Kde se dozvíte více

Většinu odpovědí na naše otázky jsme objevili v knize Přírodní koupací jezírka, která pomůže všem, kdo o tomto typu koupání na vlastní zahradě uvažují. Autor Michal Šperling buduje přírodní koupací jezírka více než 15 let. Do knihy kromě vlastních zkušeností zařadil i řadu rozhovorů s odborníky (zahradním architektem, projektantem, stavitelem, biologem…). Součástí knihy jsou také zkušenosti lidí, kteří přírodní koupací jezírko už mají.

Zdroj: Grada, Michal Šperling, youtube

Související články