Bělásek zelný je motýl s rozpětím křídel kolem 5 až 6 cm. Horní strana křídel je bílá s černými špičkami a samičky mají navíc dvě černé skvrny na předních křídlech. Spodní strana křídel je nažloutlá, což je viditelné, když motýl odpočívá. Jeho charakteristické zbarvení je poměrně snadno rozpoznatelné, což usnadňuje jeho identifikaci na zahradě.

Životní cyklus běláska zelného

Bělásek zelný má dvě až tři generace ročně, v závislosti na klimatických podmínkách. Dospělé motýly lze spatřit od května do září. Samičky kladou vajíčka ve skupinách na spodní stranu listů brukvovitých rostlin, jako jsou zelí, květák, brokolice a kapusta. Larvy, které se vylíhnou, se živí listy hostitelských rostlin, což může vést k jejich značnému poškození.

Zdroj: Youtube

Fáze životního cyklu

  1. Vajíčka: Žlutá vajíčka jsou kladena ve shlucích na spodní stranu listů. Vajíčka se líhnou za 7 až 10 dní.
  2. Larvy: Housenky jsou žlutozelené s černými tečkami a dosahují délky až 4 cm. Živí se listy po dobu 2 až 3 týdnů.
  3. Kukly: Po dosažení plné velikosti se larvy zakuklí v blízkosti rostliny. Kukla je světle zelená s černými tečkami.
  4. Dospělí motýli: Po 10 až 14 dnech se z kukly líhne dospělý motýl a cyklus začíná znovu.

Poškození rostlin

Larvy běláska zelného způsobují značné škody na brukvovitých rostlinách. Živí se listy, vytvářejí díry a mohou způsobit úplné defoliace, což snižuje vitalitu rostliny a její výnosy. Silně napadené rostliny mohou být úplně zničeny.

Metody boje proti běláskovi zelnému

Prevence

Prevence je klíčová pro minimalizaci škod způsobených běláskem zelným. Pravidelné prohlížení spodní strany listů a odstraňování vajíček a housenek ručně je jedním z nejjednodušších způsobů, jak zabránit škodám.

Použití ochranných sítí k zabránění kladení vajíček dospělými motýly je také účinnou metodou. Pěstování silně aromatických rostlin, jako jsou tymián nebo šalvěj, mezi brukvovitými rostlinami může dospělé motýly odpudit.

Biologické metody

Biologické metody jsou šetrné k životnímu prostředí a mohou být velmi účinné. Zavádění parazitických vos, které kladou vajíčka do housenek běláska, je jedním z přístupů. Podpora přirozených predátorů, jako jsou ptáci a pavouci, kteří se živí housenkami, vám může také pomoci snížit populace běláska na vaší zahradě.

Chemické metody

Chemické metody by měly být použity jako poslední možnost. Použití specifických insekticidů, které jsou účinné proti housenkám, může být nezbytné při silných infestacích. Doporučuje se používat ekologicky šetrné insekticidy, aby nedocházelo k poškozování ekosystému zahrady. Biologický insekticid obsahující bakterii Bacillus thuringiensis (Bt) je také efektivní a bezpečný pro ostatní živočichy a rostliny.

Související články