Rozdíl mezi vlnovníkem révovým a hálčivcem

Vyznat se ve spoustě druhů vlnovníků může být matoucí. Pro lepší orientaci je důležité rozlišovat mezi vlnovníkem viničním, známým také jako hálčivec révový, a vlnovníkem révovým, nazývaným též vlnovníkovec révový. Oba způsobují škody na révě, avšak různého charakteru.

Zdroj: Youtube
  • Vlnovník viniční (hálčivec révový): Způsobuje kadeřavost.
  • Vlnovník révový (vlnovníkovec révový): Způsobuje plstnatost.

Jak vlnovníci vypadají a jak škodí

Tito malí roztoči s tělem pouhých několik setin milimetru v délce a šířce jsou téměř neviditelní pouhým okem. Sání obsahu buněk révy však může mít pro rostlinu fatální následky, zejména pokud se jedná o hálčivce, který je aktivnější a způsobuje vážnější deformace.

Z obou druhů vlnovníků je větším problémem hálčivec, který je aktivnější. Způsobuje kadeřavost. Vlnovník révový způsobuje především deformace.

Kadeřavost a plstnatost vinné révy

Kadeřavost

Kadeřavost (akarinóza) je onemocnění révy způsobené roztočem, který se nazývá vlnovník viniční neboli hálčivec révový. Kadeřavost poškozuje listy a letorosty. Ty raší pozdě, jsou zakrnělé a špatně se vyvíjejí. V případě odumření hlavního pupenu (očka) mohou vyrážet postranní výhony.

Plstnatost

Plstnatost (erinóza) je onemocnění způsobené roztočem, který se jmenuje vlnovník révový neboli vlnovníkovec révový. Tento druh vlnovníků způsobuje nejnápadnější poškození. Na úrodu a její kvalitu má jen malý vliv, pokud nedojde k velmi silnému napadení.

Jak rozeznat kadeřavost od plstnatosti?

V případě zkroucených listů barvících se do rezava se jedná o kadeřavost. V případě, že jsou na listech puchýřky, jde o plstnatost. Neobvyklé není ani napadení více kmeny současně.

Jak se vlnovníků zbavit

Efektivním způsobem, jak se zbavit vlnovníků, je vysazení dravých roztočů na vinici. Používá se i chemické ošetření sírou, bojovat můžete i mechanicky.

Draví roztoči jsou účinná a ekologická metoda likvidace vlnovníků. Tyto organismy vlnovníky vysávají a dál se množí. Vinici tak ochrání dlouhodobě. Vysazení spočívá v přivázání plstěných pásů ke kmínkům révy. Roztoči se sami rozšíří a chrání révu i v dalších sezónách.

Chemická ochrana proti hálčivcům, kteří způsobují závažnější poškození rostliny, spočívá v aplikaci pesticidů proti roztočům. Aplikace sirného přípravku na podzim po sklizni, ještě před opadáním listů, zredukuje výskyt vlnovníků v následující sezóně. U postřiků sírou je klíčové načasování, aby se nespálily listy.

Zdroj: eagri.cz, agromanual.cz, biocont.cz

Související články