Plánování zahradních cest si zaslouží náležitou pozornost

Zahradní cestičky

Autor: Presbeton

Pokud má být zahrada plnohodnotným prostorem, měla by vás lákat k bezcílným toulkám za jakéhokoliv počasí a prakticky každodenně. Ať už pálí slunce, nebo je právě po dešti, vyjít ven na vzduch, když máte to privilegium, je zkrátka k nezaplacení. Prohánět se v mokré trávě a podmáčené zemině však pravděpodobně nepovažuje většina z vás za ideální. Vaše zahrada by měla být protkána cestičkami, které vás pohodlně a bezpečně dovedou i do odlehlejších zákoutí vaší zahrady.

Bohužel se na tuto skutečnost často v českých zahradách zapomíná. Veškerá pozornost se zaměří na zpevnění cest podél domu, a na funkční propojení celé zahrady se zapomene. Přitom není nutné vytvářet souvislé betonové plochy, které by zamezily například vsakování dešťové vody. Většinou stačí cestička z nášlapných kamenů, které propustnost zahrady nijak neovlivní. Při plánování cest je ale nutné zamyslet se, k jakým účelům je budete využívat. Hlavními parametry je zátěž a účel. Pojezdová cesta bude s jistotou vypadat jinak než čistě pochozí pěšina.

Kvalita betonových povrchů jde stále dopředu

Ideálním trvanlivým materiálem pro venkovní použití je jednoznačně beton. Ten dokáže odolávat rozmarům zdejšího počasí a na své majitele klade minimum požadavků, co se údržby týče. Technologie výroby navíc zaznamenala v posledních letech velký vývoj dopředu. Kvalita povrchu a estetické a tvarové možnosti předurčují betonové komponenty k velmi širokému použití. Česká firma Presbeton, která má jedno z nejkomplexnějších portfolií betonových výrobků u nás, nabízí vybrané typy dlažeb v nejušlechtilejší povrchové úpravě PCT (Perfect Clean TOP). Úprava PCT spočívá v nanesení speciální kompozitní látky na betonový povrch, vytvrzené zářením a vysokou teplotou. Tím je zamezeno průniku vody a dalších nečistot do struktury betonu. Díky tomu nedochází k nežádoucímu rozrušení betonového povrchu a rovněž je usnadněno čištění. Standardní nečistoty tak stačí setřít obyčejným hadříkem, místo aby se nečistota vsákla a dlažbu trvale poškodila.

Překvapivá variabilita betonové dlažby

Zahradní cestičky
Ruvido

Autor: Presbeton

Co se estetické stránky týče, zapomeňte na omezený výběr betonových dlažeb v klasickém šedém provedení. Současné možnosti jsou téměř bezbřehé. Díky různým postupům ve výrobě je možné kromě klasické zámkové nebo skladebné dlažby sáhnout i po exkluzivních variantách dlažebních desek velmi zdařile imitujících například kámen nebo dřevo. Dlažební desky RUVIDO nerozeznáte od přírodního pískovce. Povrch dlažebních desek LIMA zase evokuje starou kamennou dlažbu s ohlazeným reliéfem. Na druhou stranu ucelený systém BARK věrně napodobuje dřevěná prkna. Řada BARK navíc nabízí široký sortiment praktických komponentů jednotného vzhledu pro stavbu cestiček z nášlapných kamenů, nových schodů nebo lemů k malým vodním plochám. Současné možnosti betonu vás zkrátka překvapí.

www.presbeton.cz

Komentáře

Načítám komentáře...