O vítězi poslední kategorie pak rozhodne veřejnost. Vyhlášení výsledků následně proběhne na podzim během slavnostního programu v rámci Shromáždění delegátů ČKAIT.

Výjimečné stavby

Soutěž každoročně upozorňuje na stavby výjimečné svým inženýrským či technickým řešením, estetikou nebo inovativním přístupem. Nezřídka kombinují všechny tyto atributy, jež nemusejí být vždy zjevné na první pohled – už proto, že jde často o ryze užitkové či technické realizace.

Díky Ceně Inženýrské komory zveme i širokou veřejnost pod povrch i zdánlivě neviditelných staveb, které však lze pojmout neotřele a nezřídka převratně. Díky mnoha inženýrským dílům se nám všem lépe žije, pohybuje, pracuje nebo tráví volný čas,“ popisuje přínos Ceny Inženýrské komory Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Jednotlivé stavby podle něj nejčastěji přihlašují projektanti, technici, stavbyvedoucí a zástupci dalších odborných profesí.

Nejlepší stavby minulého ročníku

V loňském roce porotci cenami odměnili rekonstrukci Negrelliho viaduktu v Praze, novou lávku přes Labe v Nymburce, konverzi Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích, novou výrobnu kapalného uhlovodíku v Litvínově a mokřadní čistírnu důlních vod v Mostecké uhelné pánvi.

Mezi držiteli čestných uznání se objevila například konverze bývalých jatek na Galerii Plato v Ostravě, městská plavecká hala v Lounech či vilémovský železniční viadukt na trati Rumburk – Sebnitz. Veškeré informace o letošním i předcházejícím ročníku jsou k dispozici na stránkách https://cik.ckait.cz/.

Zdroj: Dům&Zahrada, www.ckait.cz

Související články