Každý z nás si přeje, aby dovolená proběhla v klidu a bez pracovních zásahů. Často se však stává, že zaměstnavatelé v krizových situacích chtějí své zaměstnance zpět v práci, a to i během jejich dovolené. Je důležité vědět, že na dovolené nemáte povinnost být k dispozici a existují jasná pravidla, která chrání vaše práva.

Podívejte se na tipy, jak se sbalit do letadla:

Zdroj: Youtube

Kdy vás může zaměstnavatel odvolat z dovolené?

Zákoník práce umožňuje zaměstnavatelům odvolat zaměstnance z dovolené, ale jen za určitých podmínek. Musí se jednat o naléhavé a neočekávané důvody, které nelze vyřešit bez vaší přítomnosti. Tato situace by měla být natolik výjimečná, že by mohla vážně ohrozit činnost firmy, a vy musíte být klíčovou osobou pro její vyřešení.

Neustále na telefonu? Nikdy!

Na dovolené nemáte povinnost hlídat telefon, e-maily ani jiné komunikační kanály. Doba dovolené slouží k odpočinku zaměstnance, takže nemusíte být k zastižení. To znamená, že můžete mít vypnutý telefon a ignorovat pracovní hovory a e-maily.

Hrozí vám postih za nezvedání telefonu?

Ne. Pokud během dovolené nezvednete telefon nebo nereagujete na e-maily, zaměstnavatel vás za to nemůže postihovat. Pokud by vám přesto hrozil postih, můžete se obrátit na inspektorát práce.

Proplacení nákladů za předčasné ukončení dovolené

Pokud vás zaměstnavatel odvolá z dovolené, musí vám proplatit všechny náklady spojené s jejím předčasným ukončením. Podle § 217 zákoníku práce to zahrnuje storno poplatky, náklady na pojištění, výdaje na náhradní dopravu a poměrnou část ceny zájezdu za nevyužitou dobu. K proplacení nákladů musíte předložit faktury a doklady o zaplacení.

Jak je to s náklady na rodinu?

V případě cestování s rodinou se situace komplikuje. Náklady zaměstnavatel proplatí vám, ale otázkou zůstává, zda bude hradit i náklady za vaši rodinu. Záleží, kdo bude na dovolené se zaměstnancem – zletilé nebo nezletilé děti, manželka, rodiče. Pokud jste na dovolené s nezletilými dětmi, nemůžete je nechat v zahraničí samotné.

Související články