Ganserův syndrom, známý také jako „vězeňská psychóza“, je jedním z nejméně pochopených psychiatrických onemocnění, přičemž jeho symptomy často připomínají jiná duševní onemocnění. Pacienti trpící tímto syndromem často odpovídají na jednoduché otázky nesprávně, což se označuje jako „přesné nesprávné odpovědi“.

Zdroj: Youtube

Například na otázku „Kolik je dva plus dva?“ může pacient odpovědět „tři“ nebo „pět“. Tyto nesprávné odpovědi nejsou náhodné, ale systematicky chybné, což odlišuje Ganserův syndrom od jiných duševních poruch.

Příznaky Ganserova syndromu

Ganserův syndrom se projevuje několika charakteristickými symptomy, které mohou zahrnovat:

 1. Přesné nesprávné odpovědi (vorbeireden): Jak již bylo zmíněno, pacienti dávají záměrně nesprávné odpovědi na jednoduché otázky.
 2. Hysterické rysy: Někteří pacienti mohou vykazovat příznaky hysterie, jako jsou dramatické projevy emocí a nepředvídatelné chování.
 3. Amnézie: Často je přítomna ztráta paměti týkající se nedávných událostí.
 4. Zmatenost: Pacienti mohou být zmatení a dezorientovaní.
 5. Halucinace: V některých případech mohou být přítomny vizuální nebo auditivní halucinace.

Příčiny a spouštěče Ganserova syndromu

Přesná příčina Ganserova syndromu není známá, ale odborníci se domnívají, že může být spojen s extrémním stresem, psychickým traumatem nebo vážnými osobními problémy. Syndrom byl poprvé popsán Sigbertem Ganserem v roce 1898 u vězňů, což vedlo k jeho přezdívce „vězeňská psychóza“. Stresové situace, jako je uvěznění, mohou vyvolat symptomy tohoto syndromu.

Diagnostika Ganserova syndromu

Diagnostika Ganserova syndromu je náročná, protože jeho symptomy mohou připomínat jiné psychiatrické poruchy, jako jsou schizofrenie nebo disociativní poruchy. Klíčem k diagnóze je identifikace charakteristických „přesně nesprávných odpovědí“. Důkladná anamnéza a rozhovor s pacientem jsou pro odhalení této poruchy nezbytné.

Psychiatři často používají diagnostické testy k vyloučení jiných onemocnění, které by mohly vysvětlit pacientovy symptomy. Testy mohou zahrnovat neuropsychologické hodnocení, zobrazovací techniky mozku a laboratorní vyšetření.

Možnosti léčby Ganserova syndromu

Léčba Ganserova syndromu se zaměřuje na zmírnění symptomů a řešení základních příčin, které syndrom spustily. Nejčastější léčebné metody zahrnují:

 1. Psychoterapie: Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) může být účinná při léčbě symptomů a pomoci pacientovi zvládat stres a trauma.
 2. Medikace: Antidepresiva nebo antipsychotika mohou být předepsána k léčbě přidružených symptomů, jako jsou deprese nebo halucinace.
 3. Podpora a poradenství: Poskytnutí emocionální podpory a praktických rad může pacientům pomoci lépe se vyrovnat s jejich stavem.

Zajímavosti o Ganserově syndromu

 1. Historický kontext: Ganserův syndrom byl poprvé popsán Sigbertem Ganserem, německým psychiatrem, v roce 1898. Byl zaznamenán u vězňů, kteří se snažili uniknout těžkým podmínkám ve vězení.
 2. Vzácnost syndromu: Ganserův syndrom je extrémně vzácný. Je tak málo známý, že někteří psychiatři ho během své kariéry nikdy nezaznamenali. To přispívá k obtížnosti jeho diagnózy.
 3. Disociativní aspekty: Syndrom je někdy považován za formu disociativní poruchy, protože zahrnuje zmatenost a amnézii. Pacienti mohou vytvářet „alter ega“ nebo jiné identity jako způsob, jak se vyrovnat se stresem nebo traumatem.
 4. Podobnost s jinými poruchami: Ganserův syndrom může být snadno zaměněn za simulaci (předstírání nemoci), což činí diagnózu ještě složitější. Rozdíl je v tom, že pacienti s Ganserovým syndromem nevědomě vytvářejí své symptomy, zatímco simulanti vědomě předstírají.

Související články