Venkovská kopaničářská usedlost čp. 29 v obci Žítková, takzvaná Janúšova chalupa, se před několika lety ocitla na pokraji zániku. Díky iniciativě nových vlastníků se ji podařilo obnovit s využitím tradičních stavebních postupů z doby vzniku objektu.

Obnova Janúšovy chalupy započala v roce 2017 a nezbytným východiskem se stalo důkladné zmapování historického vývoje a aktuálního stavu objektu. Poté byla stavba staticky zajištěna. V celém procesu se kladl zvláštní důraz na zachování původních materiálů a tradičních řemeslných postupů.

Materiály se získaly z místních zdrojů z objektů, které zanikly – nepálené cihly (tzv. kotovice), kámen, pálené střešní tašky. Dřevěné konstrukce zpracovali tesaři ručně tradičním způsobem a používali výhradně tesařské spoje. Veškeré prvky, které bylo možné zachovat, se restaurovaly, jako například původní okna v jizbě.

Zdroj: Youtube

Stavení je nedílnou součástí krajiny, s níž vytváří harmonický celek, proto byl současně s rekonstrukcí domu zahájen proces obnovy přilehlého sadu tradičních místních odrůd ovocných stromů. Současně se pracuje na obnově bělokarpatské květnaté louky na vyčištěném pozemku před domem. Klíčovým zdrojem informací pro úpravu okolí jsou archivní fotografie.

Oprava kopaničářského domu v Žítkové, který si díky citlivému přístupu nadále udržuje autentickou podobu, budí značnou pozornost laické i odborné veřejnosti. Je ukázkovým příkladem záchrany a rekonstrukce památky tradičního stavitelství a slouží jako místo prezentace řemeslných postupů a hodnot lidové architektury.

Ze soutěže Patrimonium pro futuro, pořádá Národní památkový ústav

Tento článek jste si mohli přečíst v časopisu Dům&Zahrada 11/2020.

Zdroj: Dům&Zahrada, Národní památkový ústav

Související články