Bezpečnost země v ohledu kriminality a konfliktu měří nejuznávanější světové měřítko Globální index míru. Sestavuje ho Institute for Economics and Peace (IEP) na základě komplexní analýzy dat sebraných z vysoce uznávaných zdrojů. Toto měřítko zohledňuje 23 ukazatelů, které jsou rozděleny do tří oblastí:

  • Bezpečnost: úroveň násilné trestné činnosti, počet vražd, politická nestabilita a teroristická činnost.
  • Probíhající domácí nebo mezinárodní konflikt: počet úmrtí v důsledku organizovaných vnitřních konfliktů, počet domácích uprchlíků a vedených vnějších konfliktů.
  • Militarizace: vojenské výdaje, vývoz zbraní a vojenský personál.

Dalším kritériem bezpečnosti může být taky sociální struktura, to je přístup ke zdravotní péči a systém sociálního zabezpečení. Dobré je zohlednit taky rizika spojená s přírodními podmínkami a to, jak je na ně která země připravena. Které země jsou tedy nejbezpečnější?

1. Island

Ostrovní stát v severním Atlantiku, známý úchvatnou přírodou včetně sopek, gejzírů a polární záře. To je Island, nejbezpečnější země světa. K bezpečnosti zde přispívá řada faktorů, jako je nízká míra trestní činnosti, vysoká úroveň sociálních služeb, jako je zdravotní péče, vzdělávání a podpora v nezaměstnanosti. To pomáhá snižovat chudobu a nerovnost, které jdou často ruku v ruce s kriminalitou.

2. Nový Zéland

Druhou nejbezpečnější zemí světa je podle žebříčku Nový Zéland. Má nízkou míru kriminality a kvalitní sociální služby včetně zdravotní péče a vzdělávání. I když se občas potýká s přírodními hrozbami typu zemětřesení a sopečná činnost, disponuje Nový Zéland funkčním systémem ochrany. Takže i coby turista se můžete spolehnout na efektivní záchranné služby.

Podívejte se také na seznam nejnebezpečnějších zemí světa:

Zdroj: Youtube

3. Irsko

Na třetím místě se umístilo Irsko, a to především díky nízké míře kriminality. V posledních dekádách navíc vládne v Irsku stabilní politické klima. Co se týče přírodního klimatu, je Irsko na své občasné bouře a záplavy připraveno kvalitní infrastrukturou. Země má taky vyvinutý systém zdravotní péče.

4. Dánsko

Další pozici zaujalo Dánsko. Dánové jsou obecně vnímáni jako šťastný národ. Určitě k tomu přispívá nízká míra kriminality, stabilní politické prostředí a dobře fungující právní systém. Dánsko je navíc ke svým obyvatelům štědré: poskytuje bezplatné vzdělání a rozsáhlou síť sociálního zabezpečení.

5. Rakousko

Sousední Rakousko je známé svými vynikajícími bezpečnostními standardy a vysokou kvalitou života. Země má nízkou míru kriminality a klade velký důraz na sociální a zdravotní péči. Komplexní záchranná služba vás jistí i při alpských lyžovačkách. Poloha Rakouska také minimalizuje riziko přírodních katastrof. Proto je páté místo zasloužené.

Zdroj: visionofhumanity.org, worldpopulationreview.com

Související články