Architekt roku

16. ročník ceny Architekt roku upozorňuje na tvůrčí práci architektů a dalších odborníků, kteří se podílejí na vzniku kvalitní architektury. Snaží se ale také podpořit občanskou angažovanost a osvětu na poli architektury. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim.

Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, umělci, publicisté i další osobnosti.

„Cenu Architekt roku udělujeme s cílem poukázat na významnou roli architektů, kteří utváří a ovlivňují kvalitu prostředí pro náš život. Již více než patnáct let se nám tak daří oceňovat vynikající české tvůrce. Např. v loňském roce byl odbornou porotou vybrán profesor Ivan Kroupa,“ přibližuje ocenění Martin František Přívětivý, generální ředitel a místopředseda představenstva ABF, a. s., která soutěž organizuje.

Osobnosti nominované na Architekta roku vždy posuzuje odborná porota složená z pěti laureátů předchozích ročníků (letos jimi jsou: Ivan Kroupa, dvojice architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, Petr Stolín, Stanislav Fiala a Zdeněk Fránek) a vybere z nich 3-5 finalistů, z nichž vzejde vítěz.

Porota se snaží o komplexní hodnocení přínosu nominované osobnosti, ať již z pohledu ochrany veřejných zájmů a rozvoje společnosti, profesní a morální integrity, vlivu na vznik kvalitní stavby, či veřejného prostoru a krajiny, odborné úrovně práce, či použití inovativních řešení apod.

Architekt obci

Při příležitosti udělování ceny Architekt roku se předává rovněž cena Architekt obci, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se zásadním způsobem zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj.

Soutěž Architekt obci také podporuje funkci městských architektů, a má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů.

Nominace na ocenění Architekt obci 2024 posoudí odborná porota: Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Anna Šlapetová, držitelka ocenění Architekt obci 2023, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, a dále zástupce ABF, a. s.

 Zasílání nominací

Termín uzávěrky přihlášek Architekt roku 2024 a Architekt obci 2024: 3. května 2024, pravidla pro zasílání nominací: https://architektroku.cz/; www.architektobci.cz. Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězům soutěží Architekt roku 2024 a Architekt obci 2024 proběhne v září 2024.

Zdroj: Dům&Zahrada, abf.cz, Foto: Depositphotos.com

Související články