Stručný souhrn z článku:

  • Obec Štědrá zachránila chátrající zámek, přičemž v roce 2011 zahájila jeho obnovu.
  • Zámek byl v minulosti využíván státním statkem a okresním národním výborem, což vedlo k jeho degradaci a chátrání.
  • Díky úsilí obce a podpory Ministerstva kultury a Karlovarského kraje se zámek postupně obnovuje, včetně rekonstrukce interiérů a kaple. V soutěži Národního památkového ústavu pak rekonstrukce dostala zvláštní ocenění.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Ze soutěže Patrimonium pro futuro, pořádá Národní památkový ústav, ročník 2018, Zvláštní ocenění generální ředitelky

Zámecký areál ve Štědré využíval během druhé poloviny 20. století státní statek a následně okresní národní výbor. V této době se na objektech provedla řada degradujících úprav. Neblahý vývoj završila nepodařená privatizace z počátku 90. let, kdy nový soukromý majitel nechal budovy zpustnout a zchátrat.

Počátkem 21. století byl již zámek ve špatném stavu, statika obvodových zdí a krovu byla narušena, poškozenou střechou zatékalo a středový rizalit jižního průčelí se zřítil. Vzhledem k hrozící zkáze zámku zahájila obec Štědrá v roce 2010 jednání o odkupu objektu, což se jí po téměř dvou letech podařilo. Bezprostředně poté zahájila postupnou obnovu památky, která probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury a Karlovarského kraje.

Nejdříve bylo nutné zámek staticky zajistit. Proto se položila nová střešní krytina a opravily se krovy a stropy poškozené zatékáním. Podle dostupné dokumentace a otisků v obvodovém zdivu byl nově vyzděn zřícený středový rizalit jižního průčelí – při tom se použily zachráněné prvky z původní konstrukce včetně téměř kompletního schodiště. Následně započala obnova interiéru, která zámku navrátila historickou dispozici.

Důraz se kladl na co nejrozsáhlejší zachování původních konstrukcí a prvků – byly doplněny zachované historické vrstvy podlah, restaurována historická výmalba stěn a všechny dochované historické prvky byly repasovány. Průzkum také nečekaně objevil původní zámeckou kapli, která se postupně obnovuje. Dosud se zrekonstruovala figurální freska dochovaná na východní stěně kaple, doplnily se štukové prvky stěn a všechny omítky a obnovily historické otvory vedoucí z vedlejších místností. Vedle pokračující rekonstrukce jednotlivých místností zámku se v roce 2018 zrenovovala výklenková kaple v jihozápadním nároží objektu.

Je třeba vyzdvihnout počin obce Štědrá, která navzdory skromným možnostem svého rozpočtu převzala zodpovědnost za rozsáhlý památkový objekt na pokraji zkázy a pustila se do jeho záchrany. Postupuje v souladu s principy památkové péče s využitím výsledků dosavadního historického zkoumání stavby, reaguje ale i na nově odhalené nálezové situace. Díky nezměrnému úsilí vedení i obyvatel obce a mnoha dalších dobrovolníků se zámek navrací k životu a nyní je již jisté, že zůstane zachován i pro další generace.

Tento článek jste si mohli přečíst v časopisu Dům&Zahrada 9/2020.

Zdroj: Národní památkový ústav