Představte si, že plánujete večerní grilování na zahradě s přáteli. Večer se promění ve skvělou zábavu, ale po 22. hodině začínají sousedi klepat na plot a stěžovat si na hluk. Nebo potřebujete opravit něco v bytě, ale nevíte, kdy můžete vrtat, abyste nerušili noční klid. V obou případech je dobré vědět, jaké jsou právní předpisy týkající se nočního klidu, a co dělat, pokud se vás jeho porušení týká.

Zdroj: Youtube

Kdy platí noční klid a jak je definován?

Noční klid je v České republice legislativně upraven v § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon stanovuje základní časový interval nočního klidu mezi 22:00 a 6:00. Během této doby mají lidé povinnost dodržovat klid a nevystavovat ostatní nadměrnému hluku či vibracím, které by narušovaly spánek.

Obecně závazné vyhlášky obcí však mohou tento časový interval upravit. Některé obce mohou například zkrátit dobu nočního klidu nebo povolit jeho porušení v případě speciálních akcí, jako jsou kulturní festivaly, obecní slavnosti nebo rodinné oslavy. Tyto výjimky však musí být předem oznámeny a schváleny zastupitelstvem obce.

Co říká zákon o rušení nočního klidu?

Rušení nočního klidu je považováno za přestupek podle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Tento zákon umožňuje obcím stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu zkrácena nebo úplně zrušena. Pokud ale dojde k narušení nočního klidu mimo tyto výjimky, může být původce hluku pokutován.

Pokuta za rušení nočního klidu se může pohybovat až do výše 15 000 Kč. Policie má právo na místě uložit pokutu do výše 10 000 Kč nebo věc předat k řešení obecnímu úřadu, který může uložit vyšší pokutu.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Už jste někdy řešili problém s hlučnými sousedy?

Ano. 547
Ne. 54

Jak řešit rušení nočního klidu?

Pokud vás někdo ruší během nočního klidu, máte několik možností, jak se bránit:

  1. Domluva: Nejprve se zkuste domluvit s osobou, která hluk způsobuje. Někdy si lidé neuvědomují, že jejich chování ruší ostatní, a jednoduchá domluva může problém vyřešit.
  2. Policie: Pokud domluva nepomůže, můžete zavolat městskou nebo státní policii. Policie má povinnost přijet na místo a situaci řešit. Může uložit pokutu nebo předat věc obecnímu úřadu.
  3. Stavební úřad: Pokud vás ruší hluk ze stavebních prací, ověřte, zda má stavba potřebná povolení. V případě pochybení můžete podat podnět na stavební úřad, který může udělit pokutu nebo nařídit odstranění stavby.
  4. Krajská hygienická stanice: Hlukové limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Krajská hygienická stanice může provést měření hluku a uložit sankce, pokud jsou limity překročeny.
  5. Soudní žaloba: Pokud selžou všechny ostatní kroky, můžete podat žalobu k soudu. Tento krok je vhodný zejména v případech, kdy orgány veřejné správy neplní své povinnosti chránit občany před nadměrným hlukem.

Příklady porušení nočního klidu

Porušení nočního klidu může mít různé podoby. Nejčastějšími případy jsou:

  • Hluční sousedé: Opakující se večírky, hlasitá hudba nebo hádky mohou výrazně narušit noční klid.
  • Stavební práce: Hluk ze stavebních prací, které probíhají v noci nebo brzy ráno, může být velmi obtěžující.
  • Restaurace a bary: Hluk z blízkých restauračních zařízení, zejména pokud se jedná o živou hudbu nebo produkci pod širým nebem, může být problémem.

Právní rámec a konkrétní případy

Podle zákona č. 251/2016 Sb. mohou obce přijímat vlastní vyhlášky, které upřesňují podmínky nočního klidu na jejich území. Tyto vyhlášky mohou například stanovit kratší dobu nočního klidu nebo určité výjimky, kdy je noční klid dočasně zrušen.

V některých obcích mohou být přijaty specifické vyhlášky pro víkendové dny, kdy se noční klid může lišit od běžných pracovních dnů. Tyto vyhlášky musí být dostupné občanům, aby měli možnost se s nimi seznámit a vědět, kdy mohou očekávat klid a kdy mohou být hlučnější akce povoleny.

Související články