Gaslighting je nenápadnou formou psychické manipulace a citového zneužívání, která se snaží zvrátit vaše vnímání reality. Manipulátor vás přesvědčuje, že vaše vlastní vzpomínky a pocity nejsou skutečné nebo platné. Opakovaně popírá vaše zkušenosti, snaží se vás zmást a ponižovat vás.

Původ a podstata gaslightingu

Zdroj: Youtube

Pojem „gaslighting“ je odvozen od filmu „Gaslight“ ze 40. let, ve kterém manžel manipuluje s manželkou tak, aby ji přesvědčil, že se cítí špatně ve vlastní kůži a ztrácí důvěru ve své vnímání reality.

Ve filmu ovlivňuje plynové osvětlení a přesvědčuje ji, že se intenzita světla nijak nemění. Tato forma manipulace začíná zprvu nenápadně, ale postupně přerůstá do dlouhodobého a systematického zkreslování reality.

Cíle manipulátora a důsledky pro oběť

Manipulátor se snaží získat moc a kontrolu nad vámi, často z důvodu svého vlastního nízkého sebevědomí a potřeby kompenzace vlastních nedostatků. Cílem manipulátorů je oslabit vaši sebejistotu a důvěru v sebe sama, aby se cítili silnější a měli nad vámi kontrolu. Důsledky pro oběť mohou být zničující, včetně ztráty sebevědomí, pocitu zmatku a neschopnosti dělat rozhodnutí.

Jak poznat gaslighting ve vztahu

Gaslighting je často obtížné poznat, protože manipulátoři používají sofistikované taktiky, aby svou manipulaci zamaskovali. Existují však varovné signály, které byste měli brát vážně, včetně opakovaných hádek, zpochybňování vašich pocitů a vzpomínek, a přesouvání viny na vás.

Jak se bránit gaslightingu

Hlavní obranou proti gaslightingu je udržování silných hranic, důvěra ve vlastní pocity a vzpomínky a hledání podpory u přátel a rodiny. Je důležité nenechat se manipulovat, ale také hledat pomoc, pokud jste ohrožení nebo zmatení.

Gaslighting v práci a ve společnosti

Manipulace gaslightingem se často vyskytuje i v pracovních a společenských vztazích, kde může být zaměřena na záměrné vyhýbání se odpovědnosti, svádění viny na druhé nebo získávání kontroly nad ostatními. Je důležité si uvědomit tyto taktiky a bránit se jim aktivně.

Zdroj: thehotline.org, medicalnewstoday.com, verywellmind.com

Související články