Hromadění věcí je běžný jev, který většina z nás zažívá v menší míře. Vzpomínky na dovolenou, staré dopisy nebo různé sběratelské předměty pro nás mají citovou hodnotu. Pro některé lidi se však tato tendence může změnit v problém zasahující do každodenního života. Patologické hromadění je komplexní psychologický stav, který vyžaduje pochopení od okolí, ale i profesionální léčbu.

Patologické hromadění. Co to je a jak se projevuje?

Patologické hromadění, známé také jako hoarding, je definováno jako obsedantní potřeba sbírat a uchovávat velké množství věcí, které většinou nemají žádnou významnou hodnotu.

Zdroj: Youtube

Tento stav je často spojen s neschopností zbavit se věcí, což vede k přeplněným a neorganizovaným prostorům. Mezi hlavní příznaky patří:

  • Neschopnost zbavit se věcí: Osoba trpící hoardingem má silný emocionální odpor vůči vyhození věcí, i když jsou objektivně bezcenné.
  • Přeplněné životní prostory: Domov nebo pracovní prostor je natolik zaplněný, že je obtížné jej normálně používat.
  • Sociální izolace: Hromadění často vede k sociální izolaci, protože jedinec se stydí za stav svého domova a vyhýbá se návštěvám.
  • Narušené každodenní fungování: Hromadění věcí může vážně narušit schopnost vykonávat běžné každodenní činnosti.

Proč má někdo potřebu hromadit věci?

Příčiny patologického hromadění jsou multifaktoriální a často zahrnují genetické, environmentální a psychologické faktory. Mezi hlavní příčiny a rizikové faktory patří:

  • Genetická predispozice: Výzkumy naznačují, že hoarding může mít genetickou složku, přičemž u některých lidí je vyšší pravděpodobnost rozvoje této poruchy, pokud ji měli i jejich rodiče.
  • Psychologické problémy: Hoarding je často spojován s dalšími psychickými poruchami, jako jsou deprese, úzkostné poruchy nebo obsedantně-kompulzivní porucha (OCD).
  • Stresové události: U některých jedinců může být hoarding spuštěn nebo zhoršen stresovými životními událostmi, jako je smrt blízké osoby, rozvod nebo ztráta zaměstnání.

Důsledky tohoto hromadění nejsou příjemné

Hromadění věcí může mít pro postižené jedince vážné emocionální a psychické důsledky. Často zažívají pocity úzkosti, deprese a bezmoci. Neorganizovaný a přeplněný domov může také vést k neustálému stresu a pocitu přetížení, což může dále zhoršovat jejich psychický stav.

Hoarding může vést k sociální izolaci, protože se postižené osoby stydí za stav svého domova a vyhýbají se sociálním kontaktům. Toto stigma může jedince ještě více izolovat a bránit jim v hledání pomoci. Sociální izolace může zhoršit také další psychické problémy, které hoarding doprovázejí.

Jak se hromadění věcí léčí?

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

Jednou z nejúčinnějších metod léčby hoardingové poruchy je kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Tato terapie pomáhá jedincům identifikovat a změnit myšlenkové vzorce a chování, které přispívají k jejich hromadění. KBT se zaměřuje na:

  • Identifikaci spouštěčů: Terapeut pomáhá pacientovi identifikovat situace a myšlenky, které vedou k hromadění.
  • Rozvoj nových dovedností: Pacienti se učí nové strategie pro organizaci a rozhodování o tom, které věci si ponechat a které vyhodit.
  • Postupná expozice: Pacienti jsou postupně vystavováni situacím, které jim způsobují úzkost, například vyhazování věcí, aby si zvykli na nové způsoby chování.

Farmakoterapie

V některých případech může být užitečná farmakoterapie, zejména pokud je hoarding spojen s dalšími psychickými poruchami, jako je deprese nebo OCD. Antidepresiva, zejména selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), mohou pomoci zmírnit některé symptomy a zlepšit celkový stav pacienta.

Rodina a přátelé

Podpora rodiny a blízkých je pro úspěšné zvládnutí hoardingové poruchy důležitá. Rodinní příslušníci mohou poskytnout emocionální podporu, pomoci s organizací a motivovat postiženého jedince k dodržování léčebného plánu. Důležité je však přistupovat k problému citlivě a respektovat pocity postiženého, aby nedošlo k dalšímu zhoršení jeho stavu.

Zdroj: med.stanford.edu, ncbi.nlm.nih.gov, focus.psychiatryonline.org

Související články