Stručný souhrn z článku

  • Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je reakce na traumatizující událost, projevující se opožděně s psychickými a fyzickými symptomy.
  • PTSD může být vyvolána vážnými stresovými situacemi a často postihuje osoby v psychicky náročných povoláních.
  • Léčba PTSD zahrnuje psychoterapii a farmakoterapii, především antidepresiva, a je klíčová pro prevenci dlouhodobých komplikací.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

O PTSD se v minulosti zajímal neurolog a psycholog Sigmund Freud. Hledal důvody, které mohly působit psychické i fyzické obtíže u spousty rakousko-uherských vojáků po první světové válce. Freud byl přesvědčen, že se jednalo o reakci na ohrožení života.

Američtí vědci později zkoumali změny psychického stavu po válce v Koreji a Vietnamu. PTSD jako samostatná diagnóza je známá od roku 1980.

Zdroj: Youtube

Co je posttraumatická stresová porucha?

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je opožděnou reakcí na stresovou událost, projevuje se nedostatečným zpracováním traumatické zkušenosti. Ta má za následek nejen psychologické, ale i somatické obtíže. Ty se mohou projevit s prodlevou několika týdnů, ale klidně i měsíců po prožití stresující události.

V podstatě se jedná o normální reakci na něco abnormálního. PTSD vzniká v situacích, které jsou vnímány jako nebezpečné a člověk nemá čas a možnost na ně reagovat a nějak se s nimi vyrovnat.

Jak se PTSD projevuje?

PTSD je vyvolána těžkou stresovou situací. První příznaky se projevují po pár týdnech či měsících od prožití traumatu. Změny chování jsou výrazné. Projevy jsou delší než 1 měsíc.

Člověk se v této události zacyklí. Neustále mu běží v hlavě, co se stalo. Dané pocity prožívá stále dokola. Běžným doprovodem spánku jsou noční můry, proto si daný jedinec neodpočine ani v noci. Přidat se může zvýšená bdělost, zesílené úlekové reakce, ale i nespavost. Navíc není schopen žít běžný život, bez podpory v podobě přátel a rodiny se může trauma prohloubit.

K PTSD mají větší náchylnost osoby vykonávající psychicky náročné povolání. Patří sem vojáci, záchranáři, ale i policisté. Porucha se může projevit také u lidí, kteří zažili šikanu, týrání, útok, autonehodu, mučení, ztrátu blízké osoby, ale i sexuální napadení.

Při PTSD člověk rezignuje na snahu začlenit se do kolektivu. Naopak se straní. Přidat se může také agorafobie, což je strach z velkých prostor. Pokud vás tato porucha začne trápit, s velkou pravděpodobností se budete snažit zavřít do pokoje, kde se cítíte bezpečně.

Bohužel budete zacykleni ve svých myšlenkách, což může vést ke vzniku depresí. Bez léčby mohou obtíže trvat několik let, ale i celý život. Objevit se pak mohou i myšlenky na sebevraždu.

Jak se PTSD léčí?

U některých lidí se může posttraumatická stresová porucha zlepšit sama. Obvykle je však potřeba zahájit léčbu. Vybírat si můžete z psychoterapie a farmakoterapie. Většinou se používá kombinace obojího.

Při léčbě PTSD se používají antidepresiva ze skupin SSRI a MAOI. Důležitá je i psychoterapie, která pomůže odbourat hlavní klinické příznaky, ale také naučí, jak traumatickou událost překonat.

Zdroj: cambridge.org, nature.com, scholar.google.cz, nzip.cz

Související články