Každé dítě má ve vztahu k sourozencům určitou roli, a to do velké míry formuje, jací budeme v dospělosti. Prvorozené děti se často stávají zodpovědnými lídry, druhorozené mohou být soutěživější a diplomatické, nejmladší bývají bezstarostní a jedináčci samostatní. Podívejme se na jednotlivé role podrobněji.

Prvorozené děti: Výzva a odpovědnost

Zdroj: Youtube

Po narození sourozence se prvorozené dítě musí začít dělit o rodiče. To může vést k pocitům žárlivosti a odstavení na druhou kolej. Nejsilněji tyto pocity prvorozený prožívá, když je věkový rozdíl mezi sourozenci jeden až sedm let. Připravit starší dítě na příchod sourozence je proto důležité.

 • Zapojte prvorozené dítě do očekávání sourozence: Sdílejte s ním radost z očekávání, nechte ho hladit rostoucí bříško nebo prohlížet obrázky z ultrazvuku.
 • Dejte mu zodpovědnost: Zapojte ho do rozhodování o novém vybavení pro miminko, např. kam postavit postýlku.
 • Podpořte jeho pomoc po narození sourozence: Přijímejte jeho pomoc a vždy ho pochvalte, např. nechte ho chvíli postát u postýlky nebo odnést špinavou plínku.

V dospělosti bývají starší sourozenci zodpovědní a často zastávají vůdčí role. Jsou dobří studenti, najdeme mezi nimi spoustu perfekcionistů a mají na své okolí vysoké nároky.

Druhorozený sourozenec: Soutěživost a přizpůsobivost

Druhé dítě pojímá život jako závod a často se snaží předhonit prvorozeného. Jakmile se ale narodí třetí dítě, dostává se do složité situace – musí se dotahovat na nejstaršího a zároveň si udržet pozici vůči nejmladšímu.

 • Vytvářejte spravedlivé prostředí: Ujistěte se, že prostředí doma je spravedlivé a že druhorozený sourozenec má dostatek pozornosti.
 • Podporujte jeho samostatnost: Druhorození se učí samostatnosti a vyvíjejí si sociální dovednosti. Podporujte jejich snahy o nezávislost.

Druhorozené děti jsou často velmi samostatné a sociálně zdatné. Mají diplomatickou povahu a snadno se přizpůsobují různým situacím.

Nejmladší sourozenec: Bezstarostnost a sociální dovednosti

Nejmladší sourozenci jsou často považováni za rozmazlené, ale jejich zkušenosti mohou být mnohem komplexnější. Mají tendenci být pečlivěji sledováni jak rodiči, tak staršími sourozenci, což může vést k pocitům, že nejsou bráni vážně.

 • Podporujte jejich samostatnost: Pomozte nejmladšímu dítěti rozvíjet jeho nezávislost tím, že mu dáte příležitosti k odpovědnosti.
 • Vytvářejte rovné příležitosti: Zajistěte, aby nejmladší dítě mělo stejné šance a povinnosti jako starší sourozenci.

Nejmladší sourozenci bývají často bezstarostní, ale mohou mít problém s převzetím zodpovědnosti. Jsou však také velmi sociální a dobře vycházejí s lidmi.

Stigma jedináčků: Samostatnost a společenské dovednosti

Vyrůstat jako jedináček může dítěti ztížit přizpůsobování v kolektivu a navazování nových vztahů. Jedináčci často čelí předsudkům, že jsou rozmazlení nebo mají nezdravý vztah s rodiči. Vše ale závisí na výchově.

 • Podporujte sociální interakce: Zajistěte, aby jedináček co nejčastěji trávil čas s dalšími dětmi.
 • Vyvažte samostatnost a podporu: Učte ho samostatnosti, ale zároveň buďte k dispozici pro podporu a vedení.

Jedinci, kteří vyrůstají jako jedináčci, mohou být velmi samostatní a dobře se vyrovnávat s výzvami díky nedostatku sourozenecké podpory.

Co můžete jako rodič udělat?

To, jak spolu děti vycházejí, závisí na mnoha faktorech, včetně komunikace a nastavení vztahů v rodině. Podívejte se na několik tipů, jak podpořit zdravé sourozenecké vztahy:

 • Vyhněte se protěžování: Zacházejte se všemi dětmi spravedlivě a neupřednostňujte žádné dítě před ostatními.
 • Respektujte individuální potřeby: Každé dítě je jiné a má své specifické potřeby. Snažte se jim vyhovět, aniž byste zanedbávali ostatní.
 • Podporujte spolupráci: Vytvářejte situace, kde mohou děti spolupracovat a vzájemně si pomáhat.

Důležitá je také vaše vlastní vyrovnanost. Děti zrcadlí naše psychické rozpoložení, a proto je důležité, abyste jako rodič pracovali na vlastních problémech a udržovali zdravé vztahy.

Zdroj: child-encyclopedia.com, ncbi.nlm.nih.gov

Související články