Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích přinese zásadní změny v trestech pro ty řidiče, kteří ohrožují ostatní účastníky silničního provozu svým riskantním jednáním. Účast na tomto programu se stane klíčovým krokem pro navrácení odebraného řidičského průkazu.

Terapeutické programy pro agresivní řidiče v Česku

Česká republika byla poslední evropskou zemí, která neprováděla terapeutické programy pro agresivní řidiče na úrovni legislativy. Tato opatření mají být reakcí na stále rostoucí počet dopravních nehod způsobených rizikovým chováním za volantem. Jejich cílem je zlepšení bezpečnosti na silnicích pro všechny účastníky provozu.

Řidičák od 17? Podívejte se na video, kde se dozvíte víc:

Zdroj: Youtube

Za průběh terapeutického programu bude odpovědné Metodické centrum dopravního výzkumu, které podléhá Ministerstvu dopravy ČR. Díky tomu budou programy nejen kvalitní, ale i efektivní a přizpůsobené potřebám jejich účastníků.

Kdo se musí zúčastnit terapeutického programu?

Povinnost absolvovat terapeutický program se týká:

  • Řidičů, kterým byl udělen trest nebo správní trest v podobě zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 18 měsíců.
  • Řidičů, kterým bylo nařízeno absolvovat kurz soudem nebo státním zástupcem.
  • Řidičů, kteří se odmítli podrobit testu na alkohol nebo drogy.

Terapeutické programy nejsou pouze pro ty, kteří jsou k nim donuceni, ale mohou se do nich dobrovolně zapojit i řidiči, kteří si uvědomují své rizikové chování za volantem a chtějí to změnit.

Cena a průběh terapeutického programu

Cena za účast na terapeutickém programu činí 11 000 Kč bez DPH. Každý program se skládá z pěti setkání trvajících 4 hodiny s týdenní pauzou mezi nimi. Programy jsou koncipovány tak, aby byly přístupné i těm, kteří mají zaměstnání, a probíhají v odpoledních hodinách.

Certifikát jako klíč k návratu řidičského oprávnění

Po úspěšném absolvování programu získají účastníci certifikát potvrzující absolvování terapeutického kurzu. Tento certifikát bude nezbytným dokumentem při žádosti o navrácení řidičského oprávnění.

Praktické informace pro zájemce

Přihlášení do terapeutického programu probíhá prostřednictvím webových stránek Metodického centra a vyžaduje autentizaci pomocí Identity občana. Registrace do programů bude spuštěna od 1. dubna 2024.

Zdroj: denik.cz, portalprazana.cz, finance.cz

Související články