Zemědělství mění svou tvář

Precizní zemědělství využívá metod založených na důkladné analýze dat a informací získaných pomocí moderních nástrojů a technologií. Tento přístup zahrnuje efektivní využití digitálních prostředků a strategií, které umožňují automatický sběr a analýzu terénních dat, senzorů a dalších externích zdrojů.

Podle Jakuba Hurty ze společnosti Agromex má precizní zemědělství pro zemědělce několik výhod. Poskytuje jim lepší kontrolu nad náklady a umožňuje detailní plánování všech fází agrotechniky, což vede ke zvýšené efektivitě a úspoře času a peněz.

Tato technologie také pomáhá zabránit zbytečnému plýtvání zdroji tím, že přesně vypočítává potřebné množství hnojiv a vody, a dokáže identifikovat případné choroby nebo škůdce ještě před jejich výrazným rozšířením. I když o těchto metodách diskutujeme již několik let a vidíme první příklady jejich úspěšné implementace, masové rozšíření těchto technologií do všech typů zemědělských podniků, včetně těch menších, je však zatím teprve na začátku.

Traktor s mozkem:

Zdroj: Youtube

Co je Internet věcí a jak ho lze využít v zemědělství?

Internet věcí (IoT) otevírá dveře k propojení a komunikaci různých zařízení s cílem sdílet užitečné informace pro optimalizaci zemědělských procesů. Mezi oblasti, kde se tato technologie již osvědčila a očekává se její rychlý rozvoj, patří monitorování vlhkosti půdy, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení a dalších faktorů ovlivňujících růst plodin. Senzory propojené s počítači nebo chytrými zařízeními umožňují zemědělcům sledovat stav svých polí v reálném čase a optimalizovat péči o úrodu.

Patrik Kalenda ze společnosti MyMex zdůrazňuje, že v blízké budoucnosti očekáváme rapidní nárůst využití Internetu věcí (IoT) a dalších technologií spojených se zemědělstvím 4.0.

Současně roste integrace technologií umělé inteligence do zemědělských strojů, což přináší nové možnosti v efektivitě a řízení farem. Platforma MyMex nabízí zemědělcům a farmářům kompletní kontrolu a správu jejich farem s vysokou přesností a efektivitou.

Podívejte se, jak Internet věcí funguje:

Zdroj: Youtube

Zemědělství už se bez AI neobejde

Umělá inteligence (AI) má v zemědělství značný potenciál využití, který je výrazně méně riskantní než v jiných odvětvích, jako je například automobilový průmysl. Zemědělská sféra poskytuje ideální prostředí pro aplikaci AI, přičemž se očekává, že využití této technologie v blízké budoucnosti vzroste.

Martin Dostál z AI Startup Incubator zdůrazňuje, že v zemědělství existuje mnoho potenciálních aplikací AI a automatizace, což může vést k efektivnějšímu a přirozenějšímu zemědělskému procesu.

Jednou z inovativních aplikací AI je například použití kamer na traktorech spolu s inteligentním softwarem pro rozpoznávání a odstraňování plevelů bez použití chemikálií. Očekává se také častější využívání aplikací pro rozpoznávání škůdců a monitorování zralosti a zdraví plodin. V oblasti živočišné výroby AI pomáhá sledovat chování stád dobytka či drůbeže a identifikovat příznaky nemocí.

Roboti za pomoci AI sklízejí rajčata:

Zdroj: Youtube

Budeme jíst potraviny navržené AI?

Další perspektivou je využití AI k optimalizaci podmínek pro pěstování rostlin v kontrolovaných prostředích, jako jsou skleníky nebo laboratoře. AI může regulovat teplotu, vlhkost, osvětlení a další faktory pro dosažení maximálního růstu a kvality plodin.

Navíc se AI používá k vývoji rostlinných náhražek živočišných produktů a k optimalizaci jejich receptur a vlastností.

Zdroj: reuters.com, ffa.org, smarttek.solutions

Související články