Lucemburské městečko Vianden láká turisty na dochovanou starobylou architekturu. Tady budete obdivovat jeden z nejpůvabnějších gotických hradů v Evropě, stavěl se zhruba od 11. do 14. století. Nedávno k němu přibyla další atraktivita – tzv. zelené graffiti na zdejší přehradní zdi. Nepřehlédnete ho, netradiční „malba“ v podobě několika lidských hlav nazvaná Paměť se rozprostírá na ploše asi 100 x 30 metrů.

Městečko Vianden patří k turisticky nejzajímavějším v Lucembursku:

Zdroj: Youtube

Dočasné graffiti se líbí

Průkopníkem zeleného neboli reverzního (dočasného) graffiti je německý umělec Klaus Dauven, který s pomocí špíny a vody z vysokotlakého čističe pokreslil několik přehrad po celém světě. Pracuje s kontrastem znečištěné a vyčištěné plochy. Prostorově i technicky ohromující díla jsou ekologická, většinou vydrží několik let, pak zmizí.

Na rozdíl od předchozích obřích přehradních obrazů v Německu, Japonsku a jinde, které ztvárňovaly přírodní motivy, se ten nejnovější v Lucembursku vymyká. Zobrazuje hlavy obyčejných lidí, dělníků, kteří se na stavbě právě této přehrady podíleli. A stavbu nepřežili.

Umělec na laně

Traduje se, že se zeleným graffiti začínal Klaus Dauven před lety vlastně omylem. Netrvalo dlouho, kdy zkusil náhodu přetavit v umění. Jedna z jeho prvních prací bylo okartáčování zdi před jeho ateliérem, dále pokračoval v uměleckém čistění větších ploch, až se dostal k přehradám.

Německý umělec není jen teoretik, na svých přehradních „plátnech“ se podílí společně s dalšími lidmi. Takže stejně jako ostatní musel slanit a postupně odstraňovat nánosy nečistot včetně mechů a lišejníků, aby vzniklo výjimečné dílo. Jak se vám líbí?

Zdroj: klaus-dauven.de, WDR, Kärcher

Související články