Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ZMĚNY V OBLASTI PODPORY K ÚROKŮM

Státní podpora hypotečního úvěrování ve formě příspěvku, resp. Dotace k úrokům, vyplývá z vládního nařízení č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby. Novela tohoto nařízení č. 70/1998 S...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PŘESNĚJI V ODPOČTU ÚROKŮ

Novelizace zákona o daních z příjmů přinesla pro oblast financování vlastnického bydlení významný podpůrný impuls. Zavedla totiž možnost odečítat zaplacené úroky z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření od základu daně. "Nedokonalou" úpravu...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STAVEBNÍ SPOŘENÍ VE VÍCE VARIANTÁCH

Podstatu stavebního spoření jsme si již popsali několikrát, ale opakování je matkou moudrosti. Tak tedy, podstatou stavebního spoření je, že jeho účastník ukládá u stavební spořitelny prostředky, které jsou mu úročeny poměrně nízkou úrokovou sazbou n...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VÝVOJ V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ

Hypoteční bankovnictví dostalo hned v první polovině roku 1998 dva nové impulsy, které by měly přispět k jeho dalšímu rozvoji. Tím prvním bylo únorové rozhodnutí vlády, které vrátilo výši příspěvku, respektive dotace státu k úrokům z hypotečních úvěr...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

HYPOTÉKY A ZÁSTAVNÍ LISTY

Hypoteční zástavní listy jsou u nás stáje jaksi pozadu. Jejich prostřednictvím u nás není financováno ani patnáct procent objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. V této souvislosti odborníci varují před myšlenkou zvýšit limit pro výši hypotečního úvěr...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STAVEBNÍ SPOŘENÍ A LEVNÉ ÚVĚRY

Výše úrokových sazeb z úvěrů na bydlení poskytovaných stavebními spořitelnami je bezkonkurenčně nízká. U úvěrů ze stavebního spoření byla zafixována na úrovni šesti procent. Úroky z hypotečních úvěrů se přitom v uplynulém období pohybovaly kolem třin...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

Z HISTORIE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Stavební spoření je dnes pro každého známou věcí. Mnozí z nás v něm vidí jednu z cest k získání vlastního bytu či domu. Jeho principem bylo a stále je měsíční ukládání předem zvolené částky na účastníkův účet u jedné z šesti stavebních spořitelen, kt...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT

Přestože hypoteční úvěr není již žádnou novinkou je mnohým z nás stále jednou velkou otázkou. Často mezi otázky patří například tyto: jak vlastně o tento úvěr žádat, kdo má právo o něj žádat a kdo může či nemůže být ručitelem nebo dlužníkem?. proto s...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

HYPOTÉKA NENÍ PRO KAŽDÉHO

Ztráta zaměstnání nemusí nutně znamenat i ztrátu střechy nad hlavou. I banky jsou ochotny upravit splátkový kalendář. Slušný stabilní příjem, nějaký dům pojištěný ve prospěch banky a často i životní pojištění. To jsou základní podmínky, které musí sp...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JE TO JEDNODUŠÍ

Některé stavební zákony byly pozměněny tak, aby se přispělo ke zjednodušení v získávání stavebního povolení. Změna se například týká stavebního zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, novela byla provedena zákonem č. 83/1998 Sb....

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JSOU STAVEBNÍ SPOŘITELNY SKUTEČNĚ TAK VÝHODNÉ?

Každý z nás zná moc dobře televizní reklamy, které stavební spořitelny vychvalují až do nebe, reklamy slibují za krátkou dobu vlastní střechu nad hlavou atd. Jsou skutečně tak dobré a výhodné jak o sobě tvrdí? Že jde skutečně o výhodnou finanční pod...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NAKUPUJEME HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LIST

Na našem trhu je v součastné době sedm bank, které mohou poskytovat hypoteční úvěry. Přitom poskytnuté úvěry již přesáhli 17 miliard korun a každého asi napadne otázka ,,jak si to mohou dovolit?" Odpověď je však v celku jednoduchá, jelikož hypoteční...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JAK PODAT ŽÁDOST O ÚVĚR

Hypoteční úvěr je vlastně smluvní záležitost mezi hypoteční bankou a klientem (dlužníkem). Hypoteční banka jako budoucí hypoteční i zástavní věřitel musí prokázat vůli i schopnost úvěr poskytnout. Klient jako budoucí hypoteční i zástavní dlužník zase...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

HYPOTÉKA V PRAXI

Nedílnou součást hypotečního úvěru tvoří hypoteční zástavní list. Je to jedna z nejdůležitějších možností, jak zajistit pro hypoteční úvěr peníze. Jsou to vlastně dlouhodobé dluhopisy, vydávány pouze peněžními ústavy se speciální licencí pro poskytov...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PŘEDNOSTI HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU SE STÁTNÍ PODPOROU

Pokud srovnáme veškeré možné formy spoření uvidíme, že hypoteční úvěr má jednu nespornou přednost, bydlíme ihned. Mezi další jeho přednosti patří i vyhnutí se inflaci tím, že dluh z hypotečního úvěru je jednou pevně daný a tudíž inflaci nepodléhá a z...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

SPOŘÍME SE STAVEBNÍ SPOŘITELNOU

V poslední době si stále více lidí začíná uvědomovat, že jedinou obranou proti neustálému zvyšování nájemného představuje bydlení ve vlastních čtyřech stěnách. Nejschůdnější a nejlevnější cestou k získání potřebných prostředků, je úvěr ze stavebního...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY

Dále byly připraveny nové prováděcí vyhlášky stavebního zákona, které stanovují podrobnější pravidla v řízení o stavbách. Přehled nejvýznamnějších vyhlášek:  vyhláška č. 131/1998 sb., územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokume...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PRINCIPY Z KTERÝCH VYCHÁZEJÍ VYHLÁŠKY

 Rozsah se omezuje na stavby spadající do působnosti ministerstva pro místní rozvoj a obecných stavebních úřadů, tzn. vyloučení staveb inženýrských, důlních a dalších speciálních staveb, a to pokud jde o požadavky stavebně technického charakt...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PODSTATA SPOŘENÍ

Každý z nás sní o vlastním domě, ale bohužel tento sen není zrovna nejlevnější. Proto hledáme všechny možné cestičky jek a co nejlevněji ten svůj sen uskutečnit. S pomocí hypotéky je to mnohdy dvakrát dražší, a sice o úroky, které musíme zaplatit. Po...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ZA KRATŠÍ DOBU A S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM STÁTNÍ PODPORY

Pokud jsme se seznámili s podmínkami stavebního spoření a chceme jeho výhod využít, jen se nám čekací pětiletá doba na poskytnutí úvěr zdá příliš dlouhá, ani tehdy není důvodu si zoufat, neboť i ta se dá zkrátit. Tato pětiletá čekací doba při standar...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

DOPOMŮŽE NÁM JEN STAVEBNÍ SPOŘENÍ K VYSNĚNÉMU DOMU ČI BYTU?

Stavební spoření je nesporně významným pomocníkem na cestě ke získání rodinního domku či bytu, ale samo o sobě asi nebude stačit. Je však možno využít nabízených úvěrů. které jsou též poskytovány za docela výhodných podmínek. Při standardních podmínk...