Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

BYTOVÁ POLITIKA - ZÁKONY

Zákony, nařízení č.52/1966 Sb., Zákon o osobním vlastnictví k bytům; oblasti úpravy: zastoupení v občanském právu, výkon rozhodnutí, exekuce v občanskoprávním řízení, evidence - katastr nemovitostí; - schválen NS: 30.6.1966; - účinnost od: 1.9.1966...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA NABÍZÍ NOVÉ PŘEKLENOVACÍ ÚVĚRY

Raiffeisen stavební spořitelna nabídne od 24. května nový překlenovací úvěr na řešení bytové situace. Překlenovací úvěry budou poskytovány bez splnění minimálního ukazatele zhodnocení. Bude snížen rovněž koeficient u propočtů životních minim pro tyto...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NEJOBLÍBENĚJŠÍ FORMOU SPOŘENÍ ZŮSTÁVAJÍ VKLADNÍ KNÍŽKY

Nejoblíbenějším způsobem ukládání peněz zůstávají vkladní knížky, podle dubnového průzkumu agentury Sofres-Factum na ně ukládá 62 procent respondentů. Jejich podíl však klesl od poloviny roku 1995 o 12 procent. Často občané také užívají sporožiro (54...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ČMSS MÁ PŘES MILIÓN ÚČASTNÍKŮ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Počet klientů Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) překročil v těchto dnech hranici jednoho miliónu. S ČMSS spoří téměř 40 procent všech účastníků stavebního spoření. Spořitelna poskytla dosud 115.000 úvěrů v celkovém objemu více než jedenáct mil...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VSS KB VYPLATILA PŘES 51 MILIÓNŮ KČ ÚVĚRŮ ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Více než 51,2 miliónu korun úvěrů ze stavebního spoření vyplatila do konce května Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky (VSS KB). Rychlou půjčku, překlenovací úvěr pro bytové potřeby, poskytla klientům v objemu 946,2 miliónu Kč. Za stejné obdo...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

HYPOTEČNÍ BANKY POSKYTLY DO KONCE DUBNA 16.719 ÚVĚRŮ

Šest hypotečních bank, které působí na českém trhu, poskytlo do konce dubna klientům 16.719 hypotečních úvěrů. Celkový objem úvěrů činil 32,86 miliardy korun. Z celkového počtu bylo 15.466 úvěrů v objemu 20,774 miliardy korun určeno na bytové účely....

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NOVÉ ÚROKOVÉ SAZBY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ

Úrokové sazby hypotečních úvěrů k 27.5.1999 jsou stále nízké. Komerční banka poskytuje úrokovou sazbu 9,9% p.a., Československá obchodní banka 9,2% p.a., HypoVereinsbank 10,75% p.a., Českomoravská hypoteční banka 9,9% p.a., Česká spořitelna 12,5% p.a...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ A JEJÍ VYMĚŘENÍ

Občanský zákoník vymezuje nemovitosti jako pozemky a stavby spojené pevným základem se zemí. Proto i daň z nemovitostí je rozdělena do dvou samostatných částí. Daň z nemovitostí je tedy tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Pozemek je přirozená č...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VŠE, CO BY MĚLO BÝT OBSAHEM SMLOUVY O DÍLO

Rámcový obsah smlouvy o dílo by měl obsahovat: Smluvní strany, čímž se rozumí adresa, IČO, DIČ obou smluvních stran, osoby oprávněné k jednání po stránce smluvní, ekonomické a technické, a také bankovní spojení. Předmět plnění, by měl obsahovat od...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STÁTNÍ PODPORA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Státní podpora je finanční příspěvek státu účastníkovi stavebního spoření, kterým stát vyjadřuje podporu při zlepšování bytové situace. Státní podporu lze považovat buď za finanční odměnu účastníkovi, který se vzdal možnosti disponovat po dobu 5 let...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PODLE ČEHO SE STANOVUJE CENA STAVEBNÍHO DÍLA

U každé smlouvy o dílo tvoří tu nejpodstatnější část dohoda o ceně. Ceny jsou ve stavebnictví smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhlášky č.580/1990 Sb., kterou se zákon o cenách provádí. Především však záleží na smluvních stra...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

SMLUVNÍ VZTAHY MEZI PARTNERY NA STAVEBNÍM TRHU

Smlouvy, které upravují vztahy mezi partnery, mohou mít různý obsah a formu. Záleží na investorovi, jakou míru pravomoci svěří svým partnerům. Vytváří se tak určitý systém smluvních vztahů mezi objednatelem (investorem)a zhotoviteli (dodavatelem, pro...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STATISTIKA ZA PRVNÍ ČTYŘI MĚSÍCE...

Šest stavebních spořitelen, které působí na českém trhu, uzavřelo za první čtyři měsíce roku 1999 271,2 tisíce nových smluv. Celková cílová částka činila 37,283 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Asociace stavebních spořitelen a z odhadů jednotlivých...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

O ČEM SE UVAŽUJE?

Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně uvažuje nad změnou systému poskytování státní podpory při stavebním spoření. Systém státní podpory by se pak změnil v neprospěch občanů, kteří ušetřené prostředky nevyužijí k bytovým účelům. Podle Minis...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

Vybrané kapitoly ze zákonů č.357/1992 Sb. a č.586/1992 Sb. ve znění jejich pozdějších změn a úprav, které se týkají prodeje poze

Vybrané kapitoly ze zákonů č.357/1992 Sb. a č.586/1992 Sb. ve znění jejich pozdějších změn a úprav, které se týkají prodeje pozemků DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ § 8 (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce (prodávající); n...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

NIŽŠÍ ÚROKOVÉ SAZBY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ

Úrokové sazby hypotečních úvěrů opět klesají. Komerční banka, a.s. nabízí hypoteční úvěry na výstavbu rodinných domů úrokovou sazbou 9,75% p.a., na koupi bytu 9,55% p.a. Mezi další finanční ústavy poskytující hypoteční úvěry fyzickým a právnickým oso...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PROGRESÍVNÍ SPLÁTKY, ŽEBY NOVÁ MOŽNOST?

Nově zavedený státní návratný finanční příspěvek otevřel pro hypoteční banky možnost zavést zvláštní formu hypotečního úvěrování - úvěry s rostoucí neboli progresivní splátkou. Na novou možnost však nebyla velká odezva , a to ani ze strany hypoteční...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ZMĚNY V OBLASTI PODPORY K ÚROKŮM

Státní podpora hypotečního úvěrování ve formě příspěvku, resp. Dotace k úrokům, vyplývá z vládního nařízení č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby. Novela tohoto nařízení č. 70/1998 S...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PŘESNĚJI V ODPOČTU ÚROKŮ

Novelizace zákona o daních z příjmů přinesla pro oblast financování vlastnického bydlení významný podpůrný impuls. Zavedla totiž možnost odečítat zaplacené úroky z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření od základu daně. "Nedokonalou" úpravu...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STAVEBNÍ SPOŘENÍ VE VÍCE VARIANTÁCH

Podstatu stavebního spoření jsme si již popsali několikrát, ale opakování je matkou moudrosti. Tak tedy, podstatou stavebního spoření je, že jeho účastník ukládá u stavební spořitelny prostředky, které jsou mu úročeny poměrně nízkou úrokovou sazbou n...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VÝVOJ V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ

Hypoteční bankovnictví dostalo hned v první polovině roku 1998 dva nové impulsy, které by měly přispět k jeho dalšímu rozvoji. Tím prvním bylo únorové rozhodnutí vlády, které vrátilo výši příspěvku, respektive dotace státu k úrokům z hypotečních úvěr...