Co je CLT? Jde o dřevěné panely, které jsou složené z mnoha vrstev prken, k sobě přilepených napříč. Dřevo má vlastnost, že je pevné ve směru vláken, ovšem není v příčném směru. Z logiky věci tak je výhodné spojit více vrstev na sebe s kolmou orientací vláken. U CLT panelů je těch vrstev klidně i sedm, a to v případě nutnosti tuhých nosných konstrukcí. Ohromné desky o rozměrech 16 x 2,95 m se lepí strojově a lze využívat i drobné kusy dřeva, které jinde nenajdou použití. Tím se také snižuje cena materiálu, který i tak je výrazně levnější než beton nebo ocel.

Technická vyspělost výroby, jednoduchost provedení konstrukčních detailů a minimum montážních spojů také eliminuje chyby při výstavbě, takže lze dosáhnout mimořádné pevnosti, tuhosti a rozměrové stability. U CLT staveb se nenarušuje těsnost budovy, nevznikají tepelné mosty ani se nehromadí vodní páry.

Vlastnosti CLT panelů se často srovnávají s betonem či ocelí. Například CLT má podobnou pevnost jako beton, zároveň je však pětkrát lepším izolantem. Obousměrná funkce dává CLT podobné vlastnosti jako železobetonové desce. To znamená, že pro vytápění a chlazení dřevěné budovy je zapotřebí mnohem méně energie, avšak při mnohem nižší hmotnosti a menším objemu. V porovnání s oběma uvedenými stavebními materiály je systém z kříženého dřeva také levnější a realizačně rychlejší. Díky rozměrové stabilitě a tuhosti jsou panely odolné i proti zemětřesení, proto například v Japonsku plánují použití CLT panelů ke stavbě zatím nejvyšší dřevostavby.

Kromě již uvedených kladů by konstrukce z CLT panelů měla být zhruba o 15 % levnější oproti ostatním deskovým materiálům. K tomu se dá připočítat eliminace tepelných mostů, vynikající schopnost regulace vlhkosti a již od 6cm tloušťky i vzduchotěsnost požadovaná pro pasivní domy.

Spotřeba energie

Beton a ocel vyžadují obrovské množství energie na výrobu a přepravu generující více než tunu oxidu uhličitého na tunu materiálu. K výrobě tuny cihel je třeba 4x více energie než pro stejnou hmotnost dřeva. Beton spotřebuje na výrobu 5x více energie než dřevo, ocel 24x a hliník dokonce až 126x. Dřevo jako stavební materiál spotřebovává dodatečnou energii pouze k řezání a lisování, takže je mnohem ekologičtější. Navíc v sobě během růstu ukládá CO2.

Nezanedbatelná je také úspora místa v interiéru a exteriéru, jelikož CLT panely jsou tenčí než zděné stěny. Váhu mají nižší než většina tradičních stavebních materiálů a instalace panelů ušetří na staveništi spoustu času, což zároveň snižuje náklady na výstavbu. Ve srovnání s tradičními stavebními technologiemi tak lze výrazně urychlit dokončení stavby.

Jeden panel z výroby může tvořit jednu stěnu domu včetně předem vyříznutých stavebních otvorů, prostupů pro zásuvky apod. Povrch panelu tvoří pohledové dřevo, což může v interiéru zůstat jako prvek, který vnáší do moderního interiéru eleganci, útulnost a vůni dřeva.

CLT panely ale mohou doplňovat i již existující dřevěné konstrukční systémy a dají se kombinovat s jakýmkoliv jiným stavebním materiálem. Z architektonického hlediska je lze využít ve všech typech konstrukcí. Největší potenciál mají tam, kde se může ušlechtilé dřevo uplatnit jako povrchová úprava a také kde se vyžadují nadstandardní mechanické vlastnosti při zachování konstrukční jednoduchosti stavby.

Více o CLT panelech se dozvíte v časopisu Dům & Zahrada 4/23, který vyjde 16. 3.