Daň z neočekávaných zisků (NZ) začne platit až v roce 2023. Poslanci o tom rozhodli 4. listopadu 2022. Novela zákona byla přijata v rámci Daňového balíčku, jehož součástí je také návrh na zvýšení limitu, který určuje povinnou registraci k DPH, nebo zvýšení limitu pro možnost využití režimu paušální daně. Vládní návrh rovněž zvyšuje maximální limit zdanitelných příjmů, po který nemusejí podnikatelé podávat daňové přiznání.

O návrhu zákona musí rozhodnout ještě Senát a podepsat prezident.

Jak bude daň z neočekávaných zisků vypadat?

Výše daně je stanovena jako 60% přirážka k dani z příjmů právnických osob (19 %) na jejich nadměrný zisk. Tento zisk se má určit na základě rozdílu základu daně v daném roce a průměrem nákladů základu daně za poslední 4 roky (2018 až 2021), k němuž se přičte 20 procent, které mají sloužit jako toleranční pásmo.

Průměr nebude posouván v letech, vždy se bude počítat s průměrem základů za roky 2018 až 2021. V roce 2023 by měly firmy platit zálohy na tuto daň spolu se zálohami na daň z právnických osob. Celková částka záloh se bude odvíjet od „fiktivní“ daně z NZ za rok 2022.

Tato daň se bude týkat podnikatelů, kteří si díky současné ekonomické situaci přijdou na mnohem vyšší příjmy než dříve. Daň bude platit od 1. ledna 2023 do konce roku 2025. Odhadovaný výnos pro rok 2023 je 85 miliard korun. Výnosy by měly částečně kompenzovat státní výdaje na řešení energetické krize.

Zdroj: penize.cz, finance.cz, energie.cz