Ne, to není hloupost. Je to realita a docela pochopitelná. Pojďme se na ni podívat podrobně.

Nevypne

Mezi uživateli FVE panuje trochu zmatení. Spousta z nich netuší, že takovou možnost tu dodavatel energií má, další si myslí, že se tím vypne celá FVE a dům pak musí nakupovat od distributora apod. Není to tak. Fotovoltaická elektrárna jede dál, jen jsou signálem HDO vypnuty přetoky. Takže záleží na zapojení celé soustavy. Bohužel se objevují systémy nevhodně navržené, které vypnou elektrárnu komplet, protože množství vyrobené elektřiny se nedá v domě zpracovat, další dají dům do backupu, jinde se začíná elektřina „pálit“ ohřevem teplé vody, vody v bazénu, nabíjením akumulátorů apod.

Distributor měří

„Hodnoty napětí měříme a vyhodnocujeme v místní trafostanici, která je vybavena trvalým měřením kvality elektřiny, a porovnáváme je s naměřenou hodnotou v napájecí rozvodně. Stanovení hodnoty napětí v místě připojení odběratele / výrobce k soustavě provádíme buď výpočtem, nebo mobilním zařízením na měření kvality elektřiny,“ říká Soňa Holingerová, mluvčí skupiny ČEZ, na kterou jsme se obrátili s našimi dotazy.

A jak je to s tím vypínáním? Ono to není tak jednoduché, celá stabilizace sítě se totiž dělí dle velikosti solární elektrárny. Tisková mluvčí pak vysvětluje: „Pomocí HDO nebo RTU může distributor omezit dodávky výkonu do distribuční soustavy. Skoky jsou uvedeny ve smlouvě a jsou popsány v PPDS (pravidla provozování distribuční soustavy) příloha č. 4.“ A zde se mění podmínky pro velikosti solárních elektráren. „U výroben nad 100 kW instalovaného výkonu je možné regulovat ve stupních 0 %, 30 %, 60 % a 100 %. U výroben do 100 kW je regulace 0 % a 100 % a u mikrozdrojů do 10 kW připojených zjednodušeným způsobem (bez přetoku do soustavy) se omezení neprovádí,“ vysvětluje Soňa Holingerová.

Zdroj: ČEZ