Stručný souhrn z článku:

  • Identifikace nečistot ve vodě je klíčová pro výběr správného vodního filtru, s rozdílnou účinností proti mechanickým, chemickým a biologickým nečistotám.
  • Výběr filtru závisí na výsledcích rozboru vody a množství filtrované vody, s možnostmi od filtračních konvic po celodomovní systémy.
  • Náklady na filtraci vody se liší dle typu filtru, od několika stovek do tisíců korun ročně.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Prvním krokem při výběru filtru je identifikace nečistot ve vodě. Profesionální rozbor vody odhalí přítomnost mechanických, chemických a biologických nečistot. Tento rozbor je základem pro správný výběr filtru, protože každý typ filtru je účinný proti různým druhům znečištění.

Mechanické nečistoty, jako jsou písek, kamení a další pevné částice, mohou blokovat potrubí a poškodit vodní armatury. Chemické znečištění, jako jsou chlor, dusičnany a těžké kovy, může mít negativní vliv na zdraví a chuť vody. Biologické nečistoty, včetně bakterií, virů a parazitů, mohou způsobovat zdravotní problémy.

Výběr vhodného filtru

Na základě výsledků rozboru je možné vybrat optimální typ filtru. Pro mechanické nečistoty, jako jsou písek nebo půda, jsou vhodné filtry mechanických nečistot s jemným sítkem. Pro chemické znečištění, například chlor, dusičnany, těžké kovy, je ideální uhlíkový filtr.

V případě biologického znečištění, jako jsou mikroorganismy, je nezbytná dezinfekce, která se provádí chemicky (chlor) nebo pomocí UV lamp. Je důležité vybrat filtr, který je certifikován a schválen pro odstranění konkrétních nečistot, které byly ve vaší vodě identifikovány.

Jak vybrat vodní filtr:

Zdroj: Youtube

:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fwww#

Rozdělení filtrů podle objemu filtrované vody

Volba filtru závisí také na množství filtrované vody. Existují řešení od filtračních konvic až po systémy pro celý dům, jako jsou filtry na vstupu nebo domovní filtrační systémy. Pro malé množství vody, jako je pitná voda, postačí filtrační konvice nebo filtry instalované na kohoutek.

Pro větší objemy, jako je veškerá voda v domě, jsou vhodné filtry na vstupu nebo systémy, které filtrují veškerou vodu přitékající do domu. Toto je důležité pro domácnosti s tvrdou vodou nebo vysokou úrovní sedimentů.

Údržba a péče o filtr

Nezbytným úkonem pro efektivní a bezpečné fungování filtru je údržba. Pravidelná výměna filtračních vložek a kontrola celkového stavu systému zajistí, že filtr bude fungovat správně a bude bezpečný pro použití. Je důležité dodržovat doporučený harmonogram výměny filtračních prvků a čištění systému, což může zahrnovat oplachování a dezinfekci.

Nedostatečná údržba může vést k akumulaci nečistot a snížení účinnosti filtru. Pravidelná údržba také pomáhá prodloužit životnost filtru a zajišťuje, že voda zůstane čistá a zdravá.

Kolik stojí čistá voda?

Náklady na filtraci vody v rodinném domě se mohou značně lišit v závislosti na několika faktorech, včetně typu filtračního systému, množství spotřebované vody, ceny výměny filtrů a údržby.

Filtrační konvice a filtry na kohoutek jsou obvykle nejméně nákladné - výměna filtračních vložek stojí od několika set korun do několika tisíc korun ročně v závislosti na kvalitě a značce. Měsíční náklady se mohou pohybovat od několika desítek do několika stovek korun.

Filtry pod dřezem

Tyto systémy obvykle vyžadují méně častou výměnu filtru než filtrační konvice, ale náklady na jednotlivé filtry mohou být vyšší. Roční náklady mohou být od několika stovek do několika tisíc korun, což znamená měsíční náklady v rozmezí stovek korun.

Domovní filtrační systémy

Nejdražší jsou systémy pro celý dům, protože většinou vyžadují profesionální instalaci a údržbu. Roční náklady na údržbu a výměnu filtrů mohou dosáhnout několika tisíc korun, což představuje měsíční náklady v řádu tisíců korun.

Je důležité zdůraznit, že skutečné náklady se mohou lišit v závislosti na individuálních podmínkách, jako je kvalita vstupní vody, četnost používání vody a specifika konkrétního filtru.

Zdroj: familyhandyman.com, waterfilterdirect.com