Po povodni bude nejhorší situace v domech provedených technologií lehké dřevostavby. Je třeba odstranit vše, co navlhlo: sádrokartonové desky, dřevotřískové desky, minerální vlnu. Dřevěnou konstrukci, pokud nebyla vychýlena, je třeba důkladně vydezinfikovat, vysušit a znovu impregnovat. A pak následuje další demontáž: odstranění podlah a jejich podloží ze dřeva nebo desek na bázi dřeva. Takové povrchy po povodni rychle plesniví a zarůstají houbami. Je důležité je co nejdříve zlikvidovat a trámy, pokud zůstaly na svém místě, je třeba po odstranění vrchní vrstvy vyčistit, vydezinfikovat a vysušit.

Voda napadá také podlahy a základy

Bude po povodni nutné odstranit betonový podklad na podlaze? To závisí na tom, jak velké škody povodňová voda způsobila. U rodinných domů bývá navrženo zatížení podlahy do 150 kg/m². Pokud ale v místnosti stála metrová voda, činilo zatížení až 1 000 kg/m²! Výsledek? Podlahy na zemi, jejichž podklad nebyl řádně zhutněn, se pod tímto zatížením sesedají a praskají. Na narušené podloží budou navazovat trhliny v příčkách, které budou vykazovat diagonální trhliny. Příčky se v krajním případě mohou dokonce oddělit od horního podlaží.

Jak zachránit svůj domov po silných záplavách?

Zdroj: Youtube

Základy pod náporem vody

Pokud betonový podklad odolal, nesesednul a zůstal pevně na místě, je třeba jej očistit od bláta, umýt a vydezinfikovat. Dilatační spáry a trhliny je třeba vyčistit obzvlášť pečlivě, protože se v nich určitě usadilo povodňové bláto. Je také vhodné tato místa vyhloubit a zkontrolovat, zda bahno a voda nepronikly pod podklad. V případě velkých průsaků je bohužel třeba odstranit podloží a vyměnit část podsypu.

Voda elektřině nesvědčí

Velkou pozornost je třeba věnovat elektrické instalaci. Za kontrolu elektrického připojení domu odpovídají rozvodné společnosti. V zaplavených městech obvykle systematicky pracují specializované odborné týmy vyslané distributory elektrické energie, které plánovitě obnovují dodávku elektřiny, aniž by čekaly na ohlášení obyvatel. Každý majitel domu musí před spuštěním zkontrolovat vnitřní instalaci (pokud hrozí zaplavení domu, měla by být preventivně vypnuta). Tato kontrola je povinností majitele nemovitosti.

Opatrnost je na místě

Elektřinu po povodňové rekonstrukci nespouštějte sami, ale svěřte práci autorizovanému elektrikáři. Nejprve bude třeba odšroubovat zásuvky, vypínače a instalační krabice a vše vyčistit, vydezinfikovat a hlavně vysušit. Teprve poté lze v budově zapnout elektřinu. Pokud je třeba v zatopeném domě odstranit omítku, můžete toho využít k modernizaci rozvodů. Zejména pokud je elektroinstalace zastaralá, provedená z hliníkových vodičů, je to dobrá příležitost provést novou instalaci v mědi.

Zdroj: houzz.com, thearchitecturedesigns.com