Základem je dodržet alespoň 60centimetrový rozestup mezi fotovoltaickým panelem a hromosvodem nebo jinými svody. Nejideálnější řešení je vytvořit samostatný svod pro každý jednotlivý panel. Na to ale většinou není prostor. Připravte se však, že pokud tuto míru nedodržíte, musíte udělat speciální úpravy, a ty bývají často zbytečně drahé.

Nicméně indukce, která při úderu blesku poblíž fotovoltaického panelu může vzniknout, je často horší než blesk jako takový. Pokud není možné dodržet doporučenou vzdálenost nebo vytvořit samostatný svod pro každý panel, pospojujte panely navzájem, a pak je připojte ke svodům. Problematika přepěťové a bleskové ochrany FVE je ale výrazně složitější  aje třeba dbát pokynů autorizovaného projektu a revizního technika. Ten pracuje s několika normami, jako je například ČSN 33 2000-7-712 ed.2. 

Připojte fotovolatické panely ke svodům Připojte fotovolatické panely ke svodům Autor: shutterstock

Pár doporučení závěrem

Pokud je to možné, postavte panely daleko od komínu, ať vám na ně zbytečně nevrhá stín. Také je vhodné panely umístit co nejvíc na jih. Ne vždy je to možné, ale pokud si můžete vybrat, jih je jasná volba. K tvorbě domácí elektrárny patří i volba správných spotřebičů. Obecně je příprava na fotovoltaické panely náročná a není možné ji podcenit. Více podrobností najdete třeba v článku níže.

Čtěte také

Hromosvody pod revizí

Čtěte také

Bezpečný hromosvod za všech okolností