Stalo se nesčetněkrát, že kupec prodávajícímu naletěl. V extrémních případech podvodník „prodával“ dům, který vůbec nebyl jeho. Třeba předložil fingovaný list vlastníka. Dnes jsou na pořadu dne také zastavené domy, exekuce... Nespokojíme se nikdy s tím, co nám předkládá nebo říká prodávající (pokud nekupujeme prostřednictvím realitní kanceláře, jejíž právníci vše důkladně prověří za nás), ale vždy se ujistíme o právní podstatě věci sami, nezávisle na prodávající straně.

ČTĚTE TAKÉ

Vydáme se na katastrální úřad

„Zájemce o koupi nemovitosti má možnost podívat se do úplného výpisu listu vlastnictví, který lze získat na katastrálním úřadě,“ vysvětluje tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR Štěpánka Čechová, „Z něj je možné zjistit, jak a kdy byla nemovitost nabyta včetně detailů o omezení vlastnického práva, které se nemusí týkat pouze exekuce, ale i zástavního práva či věcných břemen.“

Základní (tedy někdy nikoliv úplné) informace o omezení vlastnického práva k nemovitosti by měly být dostupné i prostřednictvím aplikace katastrálního úřadu (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Nebo na stránce www.cuzk.cz vybereme záložku Veřejný dálkový přístup. Tam najdeme rozcestí přístupu k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Pokud má zájemce o koupi v ruce úplný list vlastnictví získaný na příslušném katastrálním úřadu, vidí, zda na něm je, nebo není vyznačeno omezení vlastnického práva (plomba), tedy že majitel nemovitostí na základě exekuce nesmí a nemůže disponovat, tedy ani ji prodat. Je jen otázka, zda katastrální úřad je už o existenci exekuce zpraven. Pátráme tedy dále.

Co prozradí Centrální evidence exekucí

exekuce Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Dále můžeme nahlédnout do Centrální evidence exekucí (https://live.ceecr.cz/main.php?page=pricelist). Tato služba je zpoplatněna. Najdeme tady podrobnosti: kromě celkové výše exekuce je zde uvedeno, kdo exekuci nařídil, spisová značka, název exekutorského úřadu. Tedy subjekty, u kterých si vše kolem exekuce můžeme upřesnit.

Pozor na prodlevu v evidenci!

U Centrální evidence exekucí se vyrozumění o pověření soudního exekutora eviduje až po uplynutí 30denní lhůty. „Je to dle § 125 odst. 1 ve spojení s § 46 odst. 6 exekučního řádu. U řízení zahájených před 1.1.2013 se v Centrální evidenci evidují z důvodu ochrany osobních údajů pouze pravomocná usnesení o nařízení exekuce, tedy až po nabytí právní moci. Prodlevu tedy nelze odhadnout,“ upřesňuje Štěpánka Čechová.

Hledáme podle čísla popisného nebo parcelního

Při nahlížení do katastru nás aplikace navede vybrat obec, její část a konečně hledanou nemovitost: parcelu nebo budovu – a to podle čísla popisného. Nemusí se však zobrazit novostavba, jejíž číslo popisné (pokud už bylo vůbec uděleno) ještě nebylo postoupeno katastrálnímu úřadu k evidenci. Potom budovu podle čísla popisného nenajdeme a musíme hledat podle čísla parcelního. To nám musí předložit prodávající, přinejmenším je uvedeno na jeho nabývacím titulu (kupní či jiné smlouvě).

Z toho všeho vyplývá, že se nevyplatí s koupí spěchat, dokud nebude jasné, zda na dům exekuce vydána nebyla. O optimálním postupu je samozřejmě vhodné poradit se s právníkem.