„Nanotechnologie umožňují dosáhnout velmi velkých efektů s minimem materiálu,“ vysvětluje Dieter Sporn z Fraunhoferova institutu pro silikátový výzkum ve Würzburgu. „Je to žádoucí všude tam, kde jsou vyžadovány nejtenčí možné vrstvy materiálu nebo jsou použity velmi drahé materiály.” Neobvyklá geometrie a velikost částic mění jejich chemické a fyzikální materiálové vlastnosti. Například chemické účinky mohou být zesíleny nebo mohou být urychleny aktivní procesy, jako je vytvrzování laku. V závislosti na aplikaci se používají nanočástice z různých výchozích materiálů – jako složky a často také jako povlaky na výrobcích.

Nanostříbro se používá v mnoha oblastech

Díky svým antimikrobiálním vlastnostem se nanostříbro používá například v textilu, v oblasti vnitřních malířských nátěrů nebo domácích spotřebičích, jako jsou ledničky a pračky. V současné době se však o něm diskutuje zvlášť kriticky. Koneckonců nanostříbro se také používá ve zvláště citlivých oblastech, jako jsou dezinfekční prostředky v nemocnicích. „Lidé si však vyvinou odpor vůči stříbru. Pokud se tedy s nanostříbrem dostanou do styku příliš, už nemůže fungovat na místech, kde je to skutečně nutné,” varuje Monika Büning, expertka ze Spolkového svazu ochrany spotřebitele.

Nanotoxikologie:

Rizika do značné míry neprozkoumaná

Švýcarský federální úřad pro životní prostředí (Federal Office for the Environment, FOEN), který je součástí Ministerstva pro životní prostředí, se rozhodl začít problematiku s nepatrnými nanočásticemi řešit. Jejich souhrn doporučení, týkající se šetrného odstraňování tohoto typu odpadů, byl vlastně prvním takovým počinem v Evropě. Nejnaléhavěji zatím z textu této zprávy zaznívá potřeba, aby obsah syntetických nanomateriálů v plastech a kovech nenarušoval proces recyklace.

Čtěte také

Čtěte také

Příprava dřeva na zimu. Rychle, levně, efektivně

Je třeba se bát?

Další obavy vyvolávají mnohé studie. Změněné materiálové vlastnosti, které jsou tak zajímavé pro průmysl a obchod, by mohly potenciálně ohrozit lidi, zvířata a životní prostředí. „V ideálním případě by byl produkt vyvinut a současně by byl proveden výzkum rizik,“ říká Jan Beringer z Institutu textilních inovací Hohenstein v Bönnigheimu. Skutečnost je však jiná: Výzkum možných rizik a vedlejších účinků nanotechnologií zaostává daleko za uváděním produktů na trh. Dostupné studie často nejsou příliš významné. „Vztahují se pouze na velmi specifické výrobky, takže jejich výsledky lze přenášet pouze v omezené míře,“ říká chemik Jan Beringer. 

Velké problémy malých částic

Tyto studie nicméně poskytují důležitá vodítka pro možná rizika: „Nanočástice jsou tak malé, že nevíte přesně, jakými bariérami mohou proniknout,“ vysvětluje Monika Büning, odbornice na bezpečnost výrobků Spolkové asociace spotřebitelů v Berlíně. „Studie na zvířatech například ukazují, že nanočástice jsou absorbovány plícemi a transportovány do krevního řečiště a mozku. Může to také znamenat, že pronikají dovnitř buněk.“

Zdroj: FOEN, IZB