Autorem knihy Zákoník práce 2022 s výkladem je JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., právník se specializací na pracovní právo. V této publikaci vás provede změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce, přičemž novelizovaný text je pro lepší orientaci graficky zvýrazněný. V knize najdete přehledný výklad, který vás také upozorní na praktické problémy, na které se naráží při uplatňování pracovněprávních předpisů v praxi. Kniha stojí 179 Kč.

Daně jsou kapitola sama o sobě. V publikaci Zcela legální daňové triky 2022 se jimi zaobírá odborník na slovo vzatý - daňový poradce Miloslav Hnátek, člen Komory daňových poradců ČR od roku 1996, který se v praxi věnuje hlavně daním z příjmů, daním z přidané hodnoty a mezinárodnímu zdanění. Autor se snaží vysvětlit daňové předpisy, pokyny a stanoviska tak, abyste díky své neznalosti neplatili na dani z příjmů fyzických osob víc, než máte. Knižní daňový rádce přijde k užitku podnikatelům, lidem provozujícím svobodná povolání i pronajímatelům, ale také například seniorům, studentům a vůbec všem, kdo chtějí mít daně i nervy v pořádku. K dostání za 359 Kč.