Vaše otázky jsme zjednodušili, abychom vytvořili komplexnější pohled. Dotazy nám následně zodpověděl Zdeněk Podlezl, obchodní zástupce pro ČR firmy ArmaKompozit.


Otázka redakce: Má kompozitová síť stejné vlastnosti jako ocelová kari síť?

Zdeněk Podlezl: Je to zcela jiný materiál, takže nemůže mít stejné vlastnosti. Hlavní složkou je skelné vlákno, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu, a pryskyřice (matice), která skelné vlákno drží tvarově.


Otázka redakce: Jaké jsou tedy výhody?

Zdeněk Podlezl: Mezi hlavní výhody patří dvoj- až trojnásobná pevnost v tahu, nerezaví (nedochází k odlupování betonu od železa a poškození betonových konstrukcí vlivem koroze ocelové výztuže), je cca 10x lehčí (počítáno při nahrazení na větší průměr ocelové výztuže, jednodušší a levnější manipulace a transport), je velmi vhodná při rekonstrukcích podlah pro slabovrstvé betony (zamezuje praskání při smršťování betonu), je nemagnetická (netvoří překážku pro pronikání rádiových vln), kompozitní výztuž je nevodivá (nevznikají bludné proudy, které při použití ocelové výztuže zapříčiňují elektrochemickou korozi ocelové výztuže).


Otázka redakce: Jak velká musí být krycí vrstva?

Zdeněk Podlezl: Nelze říct přesné číslo. To je závislé na více faktorech. Pokud v konstrukci je hlavním faktorem krytí ocelové výztuže proti vlhkosti, pak lze říct, že u kompozitní výztuže může být krycí vrstva nižší, řádově o centimetry. To ale vždy musí spočítat statik nebo navrhnout projektant.

Otázka redakce: Lze ji použít u předpjatých konstrukcí?

Zdeněk Podlezl: Ano, lze. V podstatě už použitím kompozitní výztuže, která má několikrát vyšší pevnost v tahu než ocel, se částečně tvoří předpjatý beton.

Otázka redakce: U kterých konstrukcí nelze kompozitové výztuže použít?

Zdeněk Podlezl: Kvůli nižšímu modulu pružnosti nelze kompozitní výztuž použít v konstrukcích, které nejsou na terénu (stropy, průvlaky, …). Ale v podstatě i tam ji lze použít, jen se musí kompozitní výztuže použít mnohem víc než ocelové, a to už zase není ekonomické. Kam kompozit lze použít, jsou konstrukce, kde je již pevnost konstrukce zajištěna (panely, stávající stropy před rekonstrukcí potěrem, …), a kompozitní síť lze použít pro zamezení praskání při smršťování betonu pro finální vrstvy.

Otázka redakce: Jak je to s ohýbáním třeba u věnců domů?

Zdeněk Podlezl: Kompozitní výztuž zatím nelze ohýbat. V ohybu nedosahuje požadované pevnosti. Toto se např. u věnců (nebo i základů) řeší tím, že se v rohu kompozitní tyče překříží a svážou drátem nebo se v rozích použijí ocelové roxory ohnuté do L a k nim se přidrátují kompozitní tyče.