Pokud zaměstnanec nemůže chodit do práce kvůli svému zdravotnímu stavu, zůstane doma na nemocenské. V průběhu nemoci nebo úrazu, kdy je zaměstnanec pracovně neschopný, musí zůstat doma. Během této doby k vám může přijít kontrola.

Jaké jsou vaše povinnosti?

Svému lékaři musíte při vystavení neschopenky sdělit adresu, na které se budete v průběhu nemoci zdržovat. Dobrou zprávou je, že se nemusí jednat o trvalé bydliště. To, jakou adresu sdělíte, je jen na vás. Musíte na ní však být k zastižení.

Dostali jste výpověď? Podívejte se na svá práva a povinnosti:

Zdroj: Youtube

Ven můžete chodit jen v době povolených vycházek, musíte mít označený zvonek a byt jmenovkou. V případě kontroly musíte předložit svůj občanský průkaz a doklad o pracovní neschopnosti.

Kdo provádí kontrolu na neschopence?

Kontrolovat, zda dodržujete stanovený lékařský režim, může během vaší nemoci nejen zaměstnavatel, ale i Česká správa sociálního zabezpečení. A to prostřednictvím pracovníků okresní správy sociálního zabezpečení.

Přestože v prvních 14 dnech může kontrolu provádět i vás zaměstnavatel, současně ji může provádět také kontrolor OSSZ.

Kontrola vás může zaskočit i v noci

O tom, že vás někdo zkontroluje, se nedozvíte dopředu. Může přijít kdykoliv, kdy bude chtít. A v jakých časech může kontrola přijít? Je to jednoduché – kdykoliv. Kontrola nemůže přijít jen v průběhu vaší pracovní doby, ale jak ráno, tak i v noci.

V běžných případech však kontrola respektuje noční klid. Pokud má kontrola podezření, že porušujete vycházky, může přijít kdykoliv.

V případě podezření se u vás může kontrola objevit jak v 8 večer, tak i v 6 hodin ráno. Přijít může i o víkendu i ve státní svátek.

Kontrola může chodit opakovaně, klidně každý den.

Jaká jsou vaše práva?

Pokud se u vás doma objeví kontrola, máte právo požadovat po kontrolorovi předložení jeho průkazu kontrolora. Jeho úkolem je ověřit, že se nacházíte na uvedené adrese. Ke vstupu do vašeho bytu nemá důvod. A není vaší povinností tento vstup umožnit.

Pokud nejste s výsledkem kontroly spokojeni, můžete nesouhlasit, odvolat se. V krajním případě se můžete bránit soudně.

Co se stane, když vás kontrola nezastihne doma?

Nezastihla vás kontrola doma? Pak budete vyzváni písemným oznámením, abyste kontaktovali OSSZ. Pokud se prokáže porušení režimu, dojde k zahájení správního řízení. Jeho výsledkem může být rozhodnutí o krácení či odejmutí nemocenské.

Zdroj: podnikatel.cz, e15.cz, vema.cz, mpsv.cz