Projekt „školky budoucnosti“ architekti navrhovali v rámci soutěže pro město Český Brod. A přestože jejich návrh nezvítězil, stojí za pozornost.

Všeobjímající kruh

Hlavní myšlenka se tak trochu nabídla sama, a to díky velké zahradě. Přízemní stavba o užitné ploše 1 300 m² (včetně střešní terasy 230 m²) je zasazená na pozemek tak, aby měly děti kontakt s přírodou ze všech stran. Současně autoři zamýšleli kompaktní půdorys s jedním centrálním místem. Proto jako základní tvar zvolili kruh, který odpovídá komunitnímu charakteru objektu a je schopný pojmout až 145 dětí.

Vzájemná provázanost

Centrální hala představuje multifunkční prostor. Fungovala by jako velká společná herna, tělocvična a galerie, ale také jako průchozí chodba nebo divadelní sál. Část sálu má stupňovité hlediště, odsud vede schodiště na střešní pobytovou terasu, které dominuje kruhová lucerna prosvětlující halu. Tu obklopuje prstenec tříd, z nichž každá má samostatný vstup také zvenku, a navíc se jejich okolí vizuálně liší, aby si je děti dobře zapamatovaly.

„Přechod z intimity rodiny do veřejného života v instituci by byl plynulý. Děti mohou přijít do školky jako do malé chaloupky, nebo projít centrální halou – obě cesty vedou do šatny. Tím se zahrada dostává do jiné polohy, než jak ji většinou známe,“ uvádí Tomáš Petrášek. Také každá učebna je záměrně rozčleněná, půdorysně i výškově, aby nepůsobila jako jednolitý prostor.

Hodně světla

Z jednotlivých tříd je do haly dobře vidět skrz velká kruhová okna. Všechny učebny by rovněž měly vlastní výdejnu jídla a umývárnu. A nejen to, na každou třídu se měla napojit malá předzahrádka s krytou pergolou. Pro obohacení života ve školce ještě autoři v exteriéru navrhli zahradní domek a klubovnu pro skauty.

Konstrukčně se budova plánovala zděná s hliněnou omítkou. Části učeben směřující do zahrady by byly ze dřeva, zmiňovaná lucerna měla být připevněná na betonových sloupech ve tvaru kmenů stromů (z požárního hlediska zde dřevo nebylo možné použít), součástí návrhu jsou také zelené střechy.

Tento

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 2/2022.

Dobré nápady

Zajímavý prvek představuje terasa na střeše. „Zde je možné se obrazně řečeno podívat za obzor. Ve stejné výškové úrovni jako koruny stromů jsou projíždějící vlaky nebo střechy domů,“ říká Martin Kožnar. Málokterá školka rovněž nabízí tak výrazné propojení s životem místa, kde se nachází. V hlavní hale by se pořádala představení nejen předškoláků, ale také přednášky a koncerty pro veřejnost, akce pro seniory, využít by se dala střešní učebna i zahrada. V rámci návrhu autoři přišli s urbanistickým bonusem pro přilehlou ulici Kollárova a sousední ZUŠ. Část zahrady školky by věnovali chodníku, čímž by vzniklo půvabné zátiší se stromy, sochou, lavičkami, brankou do ZUŠ a bránou do školky. Nálada „trnkovské“ zahrady se tak měla dostat i na ulici a obohatit ji.

Vizitka autorů návrhu - MgA. Martin Kožnar, Ing. arch. Tomáš Petrášek

Vizitka autorů návrhu - MgA. Martin Kožnar, Ing. arch. Tomáš Petrášek
Jednou za čas vytvoří takzvanou „katovnu“, kdy se ponoří do architektonického zadání. Navštěvují se, skicují, diskutují, ale také vaří, toulají se přírodou a pak si třeba zajdou do sauny. Ze vzájemného spojení vždy vznikne něco, z čeho mají radost, což je také jejich hlavním krédem. Z této energie vzešel i návrh českobrodské školky. www.martinkoznar.cz a www.debyt.cz